Datasenter gir potensielt tusenvis av nye arbeidsplasser

Et stort datasenter i Trøndelag kan gi tusenvis av arbeidsplasser

– Det bør ikke lenger være et spørsmål om hvorfor vi bør ha et stort datasenter i regionen vår. Men heller hvordan vi sammen kan muliggjøre og realisere det for å sikre at det havner her, sier Knut Eilif Halgunset i SpareBank 1 SMN.

Trøndelag har gode forutsetninger for å tiltrekke seg et stort datasenter, og står ikke tilbake for andre regioner i Norge. Det viser en ny rapport laget i samarbeid med NTE, TrønderEnergi, NHO Trøndelag og banken.

– Det som er sikkert er at en velegnet og klar tomt kan være hele regionens inngangsbillett til markedet for store datasentre, sier Halgunset.

Det kan etableres et stort datasenter i Trøndelag

En kartlegging utført av SINTEF viser at flere tomter i Trøndelag kan være godt egnet for et fremtidig stort datasenter.

– Denne studien som nå er gjort viser at vi har muligheten til å få dette til å skje i Trøndelag. Det er flere mulige tomter som kan være godt egnet i Malvik, Klæbu og Stjørdal, forteller Halgunset.

Uavhengig av nøyaktig plassering og kommune, vil hele regionen dra nytte av ringvirkningene fra en etablering av et stort datasenter.

Les også: Her skal fremtidens bank skapes

Suksesshistorier fra andre steder inspirerer

– Det er lett å bli inspirert når man ser de økonomiske ringvirkningene etableringen av Facebook sitt datasenter i Luleå. De ble av Boston Consulting Group estimert til å være en milliard euro i bruttoverdiskapning og 4500 nye jobber i et tiårs perspektiv. Det er estimert at halvparten av gevinstene var lokale, fortsetter Halgunset.

Menon Economicsix har sett på nasjonale effekter av en hypotetisk etablering av et datasenter i Norge, og analysert effekten i ulike bo og arbeidsmarkedsregioner. De kom frem til at en datasenteretablering ville ha bidratt til sysselsetting av over 6800 årsverk over en periode på 12 år. Dette fordelt på 3000 direkte årsverk, 2200 indirekte årsverk og 1600 årsverk gjennom konsumeffekter. Samlet sett ville dette føre til brutto verdiskapningseffekter på 5,2 milliarder kroner over hele byggeperioden. Og over 300 millioner kroner i året de påfølgende år.

Les også: Adresseavisen (Pluss) – Et stort datasenter kan skape 6000 arbeidsplasser

– Hvis Trøndelag kan få tusenvis av arbeidsplasser og positive ringvirkninger i hele regionen som følge av et stort datasenter – da må vi sørge for at det kan skje, avslutter Halgunset, som har deltatt i prosjektet på vegne av banken.

Her kan du lese den ferske rapporten: Muligheter for store datasenter i Trøndelag

Partnerne i prosjektet er NTE, TrønderEnergi, Sparebank1 SMN og NHO Trøndelag. Arbeidet med mulighetsstudien har blitt ledet av NTE. Nøkkelpersoner fra NTE har vært Therese Troset Engan, Espen Frøseth Solheim og Rikke Stoud Platou. Den primære prosjektgruppen har ellers bestått av Bengt Eidem og Tarje Holskil fra TrønderEnergi, Knut Eilif Halgunset fra Sparebank1 SMN, samt Jon Uthus, Hanne Falstad og Anna C. Brustad Moe fra NHO Trøndelag.