Millionløft for kampen mot plast

SpareBank 1 SMN ønsker å dele ut minst én million kroner i støtte til organisasjoner, lag og foreninger som vil bidra til å redusere bruken og spredningen av plast.

Søk om støtte innen 1. oktober

 

SpareBank 1 SMN har lang tradisjon for å bidra med å bygge, støtte og utvikle lokalsamfunnene i Midt-Norge. Banken er den største private bidragsyteren i regionen, og vil i år gi 70 millioner kroner til allmennyttige formål. Deler av dette skal nå gå til det mange omtaler som vår tids største miljøutfordring.

Lyttet til ungdommen

Med Plastdugnaden 2018 ønsker banken å gjøre det enklere å ta plastvennlige valg for organisasjoner i Midt-Norge.

– Vi har som så mange andre blitt berørt av de grusomme bildene av plastfylte strender og dyr og fugler med plast i magen. Vi har også fått en tydelig tilbakemelding fra unge, som ønsker at banken skal være med på å støtte grønne tiltak i lokalsamfunnene, sier konsernbanksjef Eli Arnstad.

Les også: Mange nye idéer på Innovasjonscamp

To ganger i året – om våren og høsten – kan alle lag og foreninger i regionen søke om støtte fra SpareBank 1 SMN sitt gavefond. I år har banken satt av ekstra penger til kampen mot plast, og vil prioritere å gi tilskudd som kan bidra positivt for å løse den globale krisen verden står i.

Globalt problem som må løses lokalt

ryddeaksjon

– Kampen mot marin forsøpling og plastavfall generelt er et globalt problem, men som må løses lokalt. Alle kan bidra med sitt – bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner, sier konsernbanksjef Eli Arnstad.

Hun ønsker å utfordre hele det frivillige Midt-Norge til å sette i gang prosjekter, kjøpe inn utstyr og være med på å få gjort noe med det økende plastavfallet.

– Eksempler på hva man kan søke støtte til, kan være løsninger for søppelsortering, mer miljøvennlige kunstgressbaner, utstyr som erstatter engangsbestikk o.l, eller andre grønne tiltak som kommer lokalsamfunnene til gode i form av mindre forurensning og forsøpling, sier hun.

Les også: 7 plastformål organisasjoner kan få støtte til

Stiller krav til kulturarrangement og idrettslag

Plastdugnaden 2018 har også mer å by på. Senere i år vil banken bidra til ryddeaksjoner og idékonkurranse, og vil også utfordre samarbeidspartnere til å bli enda mer miljøbevisst.

– Vi har samarbeidsavtaler med festivaler, kulturinstitusjoner og idrettslag over hele regionen. Disse inviteres også inn i årets plastdugnad, sier Arnstad.

I fjor høst klatret SpareBank 1 SMN mest av alle banker i Etisk bankguide, en kåring av bankenes bærekraft i regi Framtiden i våre hender.

– Som liten regional bank har vi et ansvar i å følge opp våre kunder og våre leverandører ut fra bærekraft. Det er vi blitt flinkere til å dokumentere. Siden kåringen i Etisk bankguide har vi satt oss enda høyere mål som grønn bank. Nylig knyttet vi oss til FNs bærekraftsmål – UN Global Compact. Det forplikter, sier Eli Arnstad.

Les også: Årets klatrer i Etisk bankguide

plast