Optimismen større enn på seks år

Det viser SpareBank 1 SMNs forventningsbarometer per april 2018 gjennomført av Sentio Research Norge. 600 bedriftsledere i Trøndelag og Møre og Romsdal er blitt bedt om å vurdere sin bedrifts utsikter neste tolv måneder. Svarene er oppsummert i en indikator, som viser bedriftsledernes tro på framtida basert på sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

På landsbasis falt forventningsindikatoren jevnt og trutt fra 2010, men pekte igjen oppover i 2016 – og det nokså bratt. Forrige måling i fjor høst bekreftet den positive trenden etter en liten nedtur våren i forveien. Nå er optimismen tilbake – og større enn på seks år.

Spørreundersøkelsen per april gir en indikatorverdi på 42 prosent for hele landet. Det er en økning på fire prosentpoeng fra forrige måling i oktober i fjor. Særlig har forventningene til sysselsetting økt, men også troen på ny vekst og økt inntjening brer mer om seg igjen.

Større tro på nye arbeidsplasser

Samme hovedtrend gjelder i Trøndelag og Nordvestlandet med en indikatorverdi på 36 prosent mot 31 prosent i fjor høst. Optimismen stiger i søndre del av Trøndelag og Møre og Romsdal, mens i nordfylket i Trøndelag peker kurven svakt nedover.

Det er særlig forventningene til sysselsetting som har økt. Markant flere bedriftsledere ser for seg å øke bemanningen det nærmeste året. Indikatoren har økt med åtte prosentpoeng til 22. I Møre og Romsdal må vi tilbake til 2007 for å registrere større tro på flere arbeidsplasser.

Forventningene er gjennomgående litt lavere i vår region enn i resten av landet. Det skyldes særlig mindre tro på økt omsetning lokalt enn hva som gjelder nasjonalt.

Forventningsindikator per april 2018 (endring fra oktober 2017 i parentes):

Møre og Romsdal           36 (+8)                 Trøndelag nord                 29 (-2)

Trøndelag sør                   40 (+8)                Norge                                  42 (+4)

Understøttes av bankens egen analsye

Funnene i Forventingsbarometeret harmonerer godt med SpareBank 1 SMNs bransjeindikator per første kvartal 2018. Bransjeindikatoren viser bedre utsikter for maritim industri og rekordhøye ordrereserver for bygg og anlegg.

Innenfor maritim industri og verft oppleves økende kontraheringsaktivitet, og ordreboka ser stadig bedre ut. I bygg og anlegg er aktiviteten høy, selv om både igangsetting av boliger og salg av nye boliger er fallende – dog fra et høyt nivå. Ordrereservene er fortsatt rekordhøye – sammenlignet med i fjor hele 50 prosent høyere for anleggsbedriftene gjennom nye veiprosjekter og 7 prosent høyere for byggevirksomheten

Les mer om Bransjeindikatoren på www.smnkb.no.