Skattemeldingen 2018: Dette bør familier med barn være spesielt oppmerksom på

Selv om skattemeldingen er blitt enklere og levering har blitt frivillig er det ingen grunn til å droppe jobben, og bare være fornøyd med det du måtte få i beregnet skatteoppgjør. Her er de beste tipsene til deg med partner og barn fra privatøkonom Endre Jo Reite.

Det er noen gode grunner til at alle bør sjekke skattemeldingen sin, men her er noen ekstra gode tips til familier med barn.

1. Unngå fallgruver – vær åpen om hverandres økonomi

Det mange ikke tenker over er at skattemeldingen er også en mulighet til å være åpen om økonomi. Mange par deler for lite om hvordan tilstanden er i økonomien, og dersom en av partene har problemer med forbruksgjeld er åpenhet den beste veien til å finne løsninger.

– Ektefeller har faktisk en rett til å se hverandres selvangivelser. At man er åpen om, og klar over helheten av familiens økonomi, kan hindre at man ramler i fallgruver ved at man får rettet opp i det med en felles plan. Og i andre tilfeller kan det vise seg at man sammen har muligheter man ikke visste om, sier privatøkonomen.

Les også: Dette er viktig å vite for deg som er samboer

2. Grip muligheten til å lære barna om familiens økonomi

Inkluder barna når dere voksne går gjennom skattemeldingen. Kanskje særlig når de kommer i tenårene eller nærmer seg myndig. Dette er en ypperlig mulighet til å lære barna om hva ting koster, slik som lån, og hvordan skatt er en viktig del av familiens økonomi.

– Å gripe muligheten til å lære barna om penger, og å inkludere dem i familiens økonomi kommer godt med senere. Det er nemlig mye vanskeligere å nå frem med gode råd når barna allerede er i en fase hvor de er klare for å flytte ut og klare seg selv. Økonomiforståelsen må inn før du som forelder allerede har mistet styringen over barnets økonomi, sier Reite

Les også: 7 ting en attenåring (og foreldrene) bør vite om kreditt

3. Ikke glem foreldrefradraget!

Familier har ett punkt de bør være ekstra påpasselig med, og det er kostnadene man kan føre opp på foreldrefradraget. Denne posten omhandler utgifter til pass av barn. Her er det ikke bare barnehage og SFO som skal inn, men også kostnader til for eksempel dagmamma, skolefritidsordning eller lignende aktiviteter som idrettsfritidsordninger.

– Det mange ikke vet er at de også kan føre opp fradrag for kostnader med kjøring dersom levering og henting av barnet medfører en omvei på vei til og fra jobben, sier Reite.

Det er et maksimalt fradrag på 25.000 kroner for første barn og 15.000 kroner for hvert av de øvrige barna. Her må du sjekke om du har fått rapportert inn kostnader rett, og fylle inn ekstra utgifter dersom du har hatt dette.

4. Sørg for rettferdig fordeling av fradragene

Det er fremdeles for få som bruker muligheten de får i skattemeldingen til å skaffe seg oversikt over økonomien, og til å sikre rettferdig fordeling av fradrag.

– Bare fire av ti tror de får med alle fradragene de skulle hatt, og da er det synd at åtte av ti bruker mindre enn tretti minutter på å sjekke tallene, og bare aksepterer beregningen som kommer sier

5. Sjekk disse endringene som er nye av året

  • Skattesystemet endres litt. Skatt på alminnelig inntekt settes ned og trinnskatten øker.
  • Skattegrunnlag for utleiebolig økes fra 80% til 90% av markedsverdi. Du bør sjekke at beregnet verdi ikke er for høy. Sjekk også at den beregnede verdien ser rett ut både på fritidsbolig og egen bolig.
  • Det er økt skatt og fradrag ved salg av aksjer og aksjefond fra 28,75 til 29,76 prosent. Her skjer beregningen av justeringer automatisk, og beløpet du ser er uten justeringene.
  • Det er en nedjustering av formuesverdi på blant annet aksjer, sekundærbolig og næringseiendom.  Har du gjeld knyttet til dette vil nedjusteringen også skje på gjelden.
  • Det er skjedd en reduksjon i skattefri sats for kjøregodtgjørelse som gjør at flere får skatt på deler av kjøregodtgjørelse de får fra arbeidsgiver.

Les også: Skattepengene brukes til gjeld, sparing og reising

Derfor bør du sjekke skattemeldingen:

  1. Du har ansvaret for feil og feilutfylling
  2. Det gir deg oversikt over økonomien og økonomisk utvikling
  3. Fradrag er ikke nødvendigvis fordelt rettferdig
  4. Mange av de som sjekker finner små og store feil, og det kan være godt betalte minutter å rette dem

Bruk også muligheten til å se hvordan økonomien din har endret seg fra 2016 til 2017. Se litt på om gjeld eller sparing øker mest, og på om økonomien din har utviklet seg slik du trodde eller ønsket.

– Vi mener for få bruker muligheten de får i skattemeldingen til å skaffe seg oversikt over økonomien. Og dermed får de ikke sikret rettferdig fordeling av fradragene sine, avslutter privatøkonomen.