Evy Ann Pedersen - Kvinner må unngå å bli pensjonstapere

– Slik unngår kvinner å bli pensjonstapere

Det er ikke alltid like lett å kunne ta seg råd til å spare når utgiftene ikke står i samsvar med inntekten. Men for å unngå å bli pensjonstapere er det gode grunner til at kanskje særlig kvinner bør ta ansvar for egen sparing, og helst så tidlig i voksenlivet som mulig.

Kvinner er som regel navet i «familiebedriften» og de gjør mye av de daglige innkjøpene. De velger ofte å være mer hjemme når barna er små. Samtidig ser vi at det blant kvinner er større grad av deltidsarbeid og et lavere lønnsnivå. Derfor sparer de også mindre fordi de har mindre penger å sette av til pensjon og sparing, enn det menn har. Samtidig som de statistisk sett også skal strekke ut pensjonen ekstra, siden de lever lenger enn menn. Da kan de dessverre bli pensjonstapere.

– Vi kvinner har heldigvis blitt flinkere enn menn til å starte pensjonssparing. Men enda sparer menn mye mer enn oss, og de tjener bedre, jobber mer heltid og lever kortere. Mange kvinner har dessuten ikke kommet i gang i det hele tatt enda. Og det håper vi å gjøre noe med, forteller finansrådgiver Evy Ann Pedersen.

Les også: Kvinner er bedre enn menn (på pensjonssparing)

Alle bekker små – blir en stor å

Start pensjonssparing, nå, mens du sitter der og leser om det. Du velger selv hvor mye du vil spare i måneden. Selv 500 kroner i måneden kan vokse seg til et klekkelig beløp man kan sikre fremtiden sin med over tid. Og jo tidligere i livet du begynner, jo mindre må du spare hver måned for å oppnå en god pensjon.

– Det blir ikke enklere å komme i gang enn det er nå. Det at man kan ordne pensjonen på mobilen, der man er, gjør at terskelen for mange har blitt mye lavere. Mange har kanskje lenge hatt dårlig samvittighet for å ikke spare til pensjon, men tenkt at det er noe som krever litt innsats å få på plass. Men det gjør det ikke. Det tar dessuten bare to sekunder å finne ut hvor mye du bør spare, om du skulle lure på det, sier finansrådgiveren.

Hun nevner samtidig at både hun selv og alle hennes kolleger i banken gjerne vil snakke om pensjon.

– Det er bare å ringe, sende e-post eller booke møte om du vil snakke med meg eller en annen rådgiver, smiler hun.

Hva sparer andre på min alder til pensjon?

Kvinner blir pensjonstapere uten egen sparing

Tall fra NAV viser nemlig at hele ni av ti minstepensjonister er kvinner, og det forteller om en stor økonomisk skjevstilling mellom kjønnene. Minstepensjonister har en pensjon som bare utgjør ca. 189.000 kroner i året, og hele 29 % av alle kvinnelige pensjonister faller i den kategorien.

– Det er så bra at flere kvinner tar ansvar for fremtiden sin for å unngå å bli pensjonstapere. Og vi håper at enda flere gjør det. Da kanskje vi slipper å se like store ulikheter når vi selv skal bli pensjonister, avslutter Pedersen.

Les også: 5 økonomiske feller kvinner bør unngå.