Sparebankstiftelsen SMN gir tre millioner til granulatoppsamling

Sparebankstiftelsen SMN gjør en innsats i kampen mot marin forsøpling og gir tre millioner kroner til oppsamling av gummigranulat på midtnorske fotballbaner.

Forsøpling av naturen og spesielt plast har blitt det store viktige miljøtemaet i 2018. Bankens Plastdugnad har utløst stort engasjement i hele regionen, og nå vil Sparebankstiftelsen SMN gjøre noe med en kilde til forurensning av havet. Granulat fra kunstgressbaner er den nest største kilden til mikroplast og marin forsøpling.

– Vi må gjøre vårt for å sikre fotballbanenes fremtid, sier styreleder i Sparebankstiftelsen SMN, Anne-Brit Skjetne.

Hun tror at myndighetene kan komme til å stenge kunstgressbaner når det etter hvert vil finnes miljøvennlige løsninger som hindrer at tusenvis av tonn med gummikuler forsøpler miljøet. Det er nemlig situasjonen i dag.

Må finne en god løsning

– For øyeblikket tester vi, blant annet med kunstgressbanen på Leangen, om vi kan få til gode spillflater uten granulat, men disse banene er ikke godkjent for toppfotballen ennå, sier fotballpresident Terje Svendsen.

PROBLEMATISK: Her forteller daglig leder i Nardo FK, Sten Stensrud, at man årlig fyller på 20 tonn granulat på kunstgressbanen på Nissekollen for å holde kvaliteten ved like.

Kommunaldirektør i Trondheim kommune, Ola By Rise, sier at utfordringen med å gjøre kunstgressbanene miljøvennlige er at granulatet foreløpig er den beste løsningen for å få god kvalitet på banene.

– Vi må videreutvikle og forske på hvordan vi kan finne et alternativ som avløser gummigranulatet, sier By Rise, som har en fortid som RBK- og landslagskeeper i fotball.

– Spres flere hundre tonn årlig

– Vi ønsker å bidra til at fotball-Norge gjør det som er mulig for å redusere spredningen av granulatet ut i naturen. Det spres flere hundre tonn granulat i året bare her i Midt-Norge. Granulatet tar veien ut i havet, og det er helt nødvendig med en kraftinnsats mot dette, sier Anne-Brit Skjetne.

Fotballpresident Terje Svendsen forteller at de har en målsetting om å redusere svinn av granulat fra kunstgressbaner med 90 prosent innen 2020.

– Sparebankstiftelsens bidrag på tre millioner kroner til tiltak i Midt-Norge kan bidra til å gjøre regionen til et miljøfyrtårn i norsk fotball. Dette gjør Midt-Norge i stand til å vise vei for resten av landet, sier Svendsen.

TONNEVIS TIL OVERS: Her ligger det et hav av granulat etter intens snømåking fra tidligere i vinter.

Fotballpresidenten sier også at de ikke ble klar over miljø-problemstillingen med kunstgressbanene før de siste to-tre årene.

– Det har jo vært laget kunstgressbaner siden 70-tallet, og den gang var det jo en velsignelse for fotballen, sier Svendsen.

– Men nå har vi innsett at noe må gjøres med svinnet av granulat fra kunstgressbaner. Pengene fra Sparebankstiftelsen SMN er utrolig viktige for å få til konkrete tiltak som kan hjelpe mot forurensning og spredning av mikroplast.

Etter hvert kan fotballklubbene i Midt-Norge søke Sparebankstiftelsen SMN om økonomisk støtte til å bekjempe gummikulenes miljøødeleggelser.