Næringslivspatrioten

Næringslivet på Sunnmøre har en stor plass i hjertet til Ole-Reinhart Notø. Juristen, som også er utdannet siviløkonom, er imponert over innsatsen som legges ned i lokale virksomheter – i gode og dårlige tider.

Han kaller seg gjerne næringslivspatriot og ble allerede i tidlige ungdomsår involvert i farens spedisjonsvirksomhet med mange kunder på Sunnmøre. Økonomi og forretningsdrift var en naturlig del av familietilværelsen,og banet vei for utdannelse som siviløkonom og jurist i Oslo. Tanken var at Ole-Reinhart skulle ta familiebedriften inn i neste generasjon, men slik ble det ikke.

– Det var vel tanken at jeg på et tidspunkt skulle overta, men jeg fant meg fort til rette i advokatrollen og senere besluttet familien å selge virksomheten, forteller Ole-Reinhart.

Etter studier i Oslo flyttet han tilbake i 1993 og drev egen praksis i sju år, før han tilbrakte tolv år som partner hos Schjødt. I 2014 ble han partner i ADVISO Advokatfirma i Ålesund, hvor han i dag arbeider som forretningsadvokat.

Tett på næringen

Han lever tett på næringslivet som forretningsadvokat, styregrossist og investor. Med flere titalls styreverv har

han god kjennskap til hva som rører seg innenfor de ulike næringene i regionen. Selv opplever han det som både interessant og kompetansebyggende å få ta en aktiv del i det som skjer; det handler om nærhet til klientene og kjennskap til hva som rører seg bakenfor driften.

– Kombinasjonen siviløkonom og jurist har vært svært hensiktsmessig i styrearbeid og litt av bakgrunnen for at jeg har engasjert meg såpass mye. Det handler om å kunne bidra med mer enn det juridiske. Arbeidet til et styre omfatter i stor grad kommersielle vurderinger, forklarer Ole-Reinhart, som har stor interesse for næringslivet

i regionen. De ulike styrene han deltar i spenner bredt fra offshore, eiendom, industri, eksport og til ulike investeringsselskap. De fleste styrevervene er gjennom jobben som advokat, andre i sammenheng med egen virksomhet. Flere titalls styreposisjoner kan nok virke overveldende på mange. Men ifølge advokaten selv er flere av dem knyttet til styreverv i ulike konsern, som igjen har flere datterselskaper med samme styre.

Les også: En bærekraftig fremtid – på havet 

Unikt innblikk i tankesettet bak selskapsdriften

Styrearbeidet gir ham muligheten til å være tett på pulsen i næringslivet.

– Det er veldig lærerikt og jeg får et unikt innblikk i tankesettet bak selskapsdriften. Dette er kompetansebyggende for både meg selv og de selskapene jeg er involvert i, sier Ole-Reinhart.

Det å komme tett på klientene står også sentralt hos ADVISO, som stadig inviterer seg på besøk ut til kundene. Å bygge gode kunderelasjoner handler om langt mer enn det som foregår på møterommet.

– Skal vi forstå klientenes virksomheter og hvordan de tenker, er det både nyttig og nødvendig å få et større innblikk i arbeidshverdagen. Ute hos klientene får vi en presentasjon, blir tatt rundt i produksjonen og får selv se hvordan ting foregår. Jo bedre vi kjenner dem og hva de står i, desto bedre blir vi som rådgivere i ulike spørsmål. Og ikke minst er det artig å komme ut av kontoret og inn i det praktiske liv, smiler advokaten, som stadig lar seg imponere av det lokale næringslivet.

– Det legges ned en stor innsats i de ulike bedriftene i regionen. Ikke bare i vanskelige tider, men også i gode. Folk er ikke redde for å jobbe mye, fortsetter han.

Les også: Optimismen større enn på seks år 

Lokalbank på laget

Ole-Reinhart sier at gode bankforbindelser står helt sentralt i byggingen av det lokale og regionale næringslivet. Selv ser han dette både som kunde og samarbeidspartner via jobben som forretningsadvokat, og som styremedlem i ulike virksomheter. Han berømmer SpareBank 1 SMN for å bygge det lokale næringslivet og legge til rette for at næringene skal bli i regionen.

– Det er ingen tvil om at SpareBank 1 SMN er en lokal aktør, som er opptatt av å ha en nær relasjon til kundene sine. Det gjør at banken tør å satse, samtidig som de tør å si nei når det er riktig. Selv ser jeg forholdet til banken fra flere sider; som kunde hvor jeg er involvert i eiendomsselskap med flere eiere, og som styreleder for blant annet Volstad Maritime, forklarer han.

– Her har banken løpende kontakt med ledelsen hver eneste uke. Slik har det vært over flere år, og dermed kjenner banken kundens måte å operere på. Banken har god oversikt over og innsikt i hele virksomheten, og kan ta del i vurderinger knyttet til de ulike engasjementene. De brenner for å beholde rederivirksomhet på Sunnmøre. I den tøffe tiden som offshorebransjen har vært gjennom, og som næringen fortsatt står i, har banken bevist at de mener alvor i sitt ønske om et fortsatt lokalt offshoreengasjement. Dette handler også om å beholde kompetansen i området, og banken gir motivasjon til å satse lokalt og regionalt, presiserer Ole-Reinhart.

Banken involverer seg også i lokalsamfunnet og tar samfunnsansvar der de trengs. Dette er med på å styrke deres posisjon som en engasjert aktør med et brennende ønske om å bidra positivt.

– De er engasjert i lokalsamfunnet på alle måter. Bare se på plastdugnaden som de har dratt i gang, og det engasjementet som har blitt vist. Dette er helt suverent og bekrefter hva de selv sier; de er lokale, de skal fortsette å være lokale og skal støtte det som skjer lokalt, avslutter Ole-Reinhart Notø.