– Å kjenne hverandre er avgjørende for å dekke behovene som dukker opp

Dyrt og avansert utstyr er avgjørende i moderne landbruk. Og det må funke hele tiden.

 

Starte bedrift? Her får du alt på et sted

 

På Langhol gård er det full drift. Hver dag. Hele året. De har hverken tid eller råd til at utstyret slutter å virke. Derfor er en bank som forstår behovene og finner løsningene avgjørende for ekteparet som driver gården på Kleive.

Gården på Langhol ble oppført på slutten 50-tallet, og i 1973 ble den kjøpt av Martha og Oddvar Gunnerød, foreldrene til Jorunn Gunnerød, som i dag driver gården sammen med ektemannen Erling Tistel.

– Vi har jobbet her i 15 år, men det var for omlag seks år siden vi formelt overtok drifta av gården, forteller Jorunn. Hun og mannen, samt barna, bor i den store boligen på gården, mens foreldrene bor i kårhuset ved siden av.

Totalt er det fem ansatte på gårdsbruket, og arbeidsmengden er stor. I løpet av sommeren tar ekteparet kun ut noen få feriedager.

– Vi satte oss ned en gang og regnet på hvor mye arbeid det er her. Når vi legger sammen de aller nødvendigste arbeidsoppgavene i løpet av ei uke, blir det omlag 13 timer per dag. I tillegg kommer de sesongbaserte arbeidsoppgavene, sier Jorunn.

Langhol gård

Profesjonell produksjon

Rundt gården er det 600 mål med jord, hvor de produserer gress som blir fôr til dyra. En av fordelene på gården er at de ikke trenger å kjøre langt fra åkrene og til siloen ved siden av fjøset. Mange i dagens landbruk leier jord hos andre for å få produsert nok fôr, og må derfor kjøre gresset i flere kilometer før det blir lagt i silo.

– Dette gjør at vi ikke behøver å bruke rundballer, forklarer Erling Tistel, som har høstet første- og andreslåtten i sommer, og er snart klar for en tredje slått før høsten setter inn for fullt.

Han viser fram en av årets investeringer, en fôrhøster til rundt en million kroner. Den henter graset opp fra jordet og hiver det bak i hengeren slik at det kan kjøres til siloen.

– Vi har forsøkt oss litt på kornproduksjon tidligere her, men nå har vi sett at vi må profesjonalisere produksjonen av gress enda mer for å dekke for-behovet vi har med så mange dyr, sier Jorunn.

Mye kjøtt og melk

For i fjøset står det omlag 170 storfe, fra kalvene som er tre dager gamle til de store kyrne på 5-600 kilo. I grisehuset er det akkurat kommet til verden en rekke nye kull, og totalt er det hundrevis av griser også.

– I fjor produserte vi til sammen 65 tonn med svine- og storfekjøtt. Oksene blir slaktet som mellomkalv, eller gourmetkalv som det også kalles, forteller Jorunn.

I fjøset har de en melkerobot, som de nå har hatt i mange år. Den styrer hvilke kyr som melkes og hvilke som får vente. Roboten jobber hele døgnet, hele året.

– Det er ekstremt viktig for oss at den fungerer hele tiden, vi må ha minimalt med nedetid på den. Det gjelder veldig mye av utstyret vårt. Det er mye dyrt og avansert utstyr, som må fungere til enhver tid. Her kommer banken inn i bildet, hvis vi får behov, så er det avgjørende å ha en bank som lar oss ta nødvendige investeringer uten lang søknadsprosess eller venting for å få finansiering på plass, sier Jorunn.

Kort vei for oss til dem, eller for dem til oss

De har siden de tok over drifta brukt SpareBank 1 SMN, og er godt fornøyde med samarbeidet.

– Det er godt å ha en rådgiver som kan komme til oss på kort varsel dersom det er noe. Og at hun kjenner drifta og vet hva vi driver med. Det gjør at vi føler oss trygge på at vi får den hjelpa vi har behov for, sier Jorunn.

I landbruksnæringa svinger inntektene veldig gjennom sesongene i løpet av kalenderåret. Noen måneder er det lite som kommer inn, i løpet av noen hektiske måneder skjer mye. Noen investeringer tas på driftsbudsjettet, andre må finansieres mer langsiktig.

– At vi kjenner kunden godt gjennom et mangeårig samarbeid gjør det enklere å foreslå løsninger, og foreslå løsninger. Vi trenger ikke å gjøre lange vurderinger når de tar kontakt, da handler det bare om å finne løsningen, forteller rådgiver Berit Bøifot.

Finner løsninger på kort tid

Hun har jobbet med ekteparet siden de tok over drifta av Langhol gård.

– Jorunn og Erling er svært dyktige på det de gjør. De kan virkelig å drive gård. Når jeg kjenner dem, kjenner drifta og regnskapene, er det lett å være bank. Da er vi åpne og spør hva de ønsker. Vi foreslår produkter fra vårt store spekter, for å se om vi kan tilføre drifta deres noe, eller effektivisere, forklarer Berit.

At hun har brukt tid på å bli kjent med kundene, gjør at hun trenger mindre tid på å ta vurderinger og finne løsninger.

– Foreldrene til Jorunn la et veldig godt grunnlag, og Jorunn og Erling er så flinke. Det er ideelt. Så når de spør om noe, så handler det bare om å finne ut hvordan vi skal ordne det på en best mulig måte for dem, sier Berit.

Har du en drøm om å starte bedrift?