Aksjesparekonto: Hva er skattefordelen?

Har du tenkt at sparing i aksjer og aksjefond bare er for folk med høy lønn, som ivrer etter risiko – og som har mye peiling på penger? Sannheten er aksjesparekonto kan være aktuelt for de aller fleste.

Ordningen med aksjesparekonto er gunstig og det vil lønne seg for de aller fleste å flytte eksisterende aksje- og aksjefondsparing til en slik konto fordi det gir store skattefordeler.

Skattefordelen er noe av det beste med aksjesparekonto

Privatøkonom Endre Jo Reite er ikke i tvil om hvorfor han vil anbefale aksjesparekonto:

– De med gevinster i aksjer og fond har frem til nå betalt skatt ved bytte til andre aksjer og fond. Men med aksjesparekonto så kan du nå investere i nye aksjer og fond, uten å betale skatt, sier han.

I korte trekk er det to skattefordeler:

  1. Du kan ta ut opprinnelig innskutt beløp uten å betale skatt.
  2. Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på kontoen.

I begge tilfellene betaler du skatt først når gevinsten på sparingen tas ut av aksjesparekontoen.

Når får man nytte av skattefordelen?

1. Hvis du skal ta ut noen av pengene du har stående i aksjer eller fond

Et eksempel:

Du har spart 100.000 kroner i et aksjefond og dette innskuddet har økt til 150.000 kroner. Da kan du ta ut opptil 100.000 kroner fra aksjesparekontoen uten å betale skatt.

Du betaler først skatt når du tar ut gevinsten på 50.000 kroner. Da betaler du 29,76 prosent i skatt på beløpet som tas ut (dagens sats).

Les også: Aksjesparekonto – hva betyr det for meg?

2. Hvis du ønsker å kjøpe eller selge aksjer og aksjefond mer effektivt
Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor en aksjesparekonto uten at det utløser skatt på gevinsten som realiseres.

Et eksempel:

Du kan selge Aksjefond A og bruke pengene til å kjøpe Aksjefond B innenfor kontoen uten å betale skatt. Det er ingen begrensninger på hvor mye eller hvor ofte du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond.

I dag er dette en hindring for mange fordi man må betale skatt på gevinst på salget av aksjefond – selv om man ønsker å reinvestere dette i et nytt aksjefond.

Uten aksjesparekonto betaler du skatt fra første krone

I dag betaler man 29,76 prosent skatt fra første kroner man tar ut av sparingen sin.

Basert på regnestykket over, ville du betalt 29.760 kroner i skatt dersom du tok ut 100.000 kroner i dag. I en aksjesparekonto, vil du betale 0 kroner i skatt dersom du tar ut 100.000 kroner.

Fristen for å opprette aksjesparekonto er 1. desember 2018 for å få skattefordelen.

Opprett aksjesparekonto