Bransjesamling landbruk

Bransjesamling for landbruk på Stiklestad

Årets store høydepunkt for oss som jobber med landbruk i SpareBank 1 er bransjesamling for landbruk, som har vært arrangert hvert år for alle bankene i Alliansen siden 2007.  I år var det vår tur til å være vertskap, og samlingen ble lagt til Stiklestad Nasjonale Kultursenter, som også var stedet for den første samlinga i 2007.

70 personer fra hele landet deltok på årets bransjesamling for landbruk, mange fra bankene, andre fra forsikringselskapet vårt og datterselskap (leasing). Samlet er SpareBank 1 Norges største landbruksbank, og det blir gode diskusjoner og samtaler når en så stor gjeng med engasjerte og kunnskapsrike landbruksrådgivere møtes.

Et innblikk i dansk landbruk

Den mest spennende programposten i år var kanskje Klaus Kaiser, ervervsøkonomisk sjef på SEGES, Landbruk og Fødevarers faglige utviklingshus i Danmark. Dansk landbruk har de siste årtier vært igjennom en voldsom strukturutvikling. Det har fått store konsekvenser. Det er bygd opp stor gjeld, og det er stor forskjell på evnen til å generere inntjening. Samtidig befinner dansk landbruk seg i en situasjon med stort behov for eierskifter, og det blir stadig strengere krav til miljø og dyrevelferd. Klaus belyste utviklingen og dens konsekvenser, samt fortalte om noen av løsningene som det arbeides med, og mulige scenarier for den fremtidige utviklingen i dansk landbruk.

Dansk landbruk er et av de mest effektive i verden.  Men siden finanskrisen har det lidd hardt under fortløpende kriser som Russlands importforbud, frislipp av melkekvotene, tørke og Brexit. Det er stor variasjon i lønnsomhet mellom år, og svært stort spenn mellom lønnsomheten mellom brukene. Variasjon i resultat mellom bruk er også noe vi kjenner godt igjen i Norge. Økologisk landbruk er på frammarsj også i Danmark. Tørken i 2018 har også vært ekstrem i Danmark. Det påvirker bøndenes inntekter dramatisk, og har ifølge Kaiser forvandlet en mild lavkonjunktur for sektoren til en dyp lavkonjunktur.

Rentefølsomheten i dansk landbruk er stor. Med dagen rente på 2,5 % kan 2/3 av bøndene betale renter av gjelden sin, men hvis renten stiger til 5% har bare 1/3 rentebetjeningsevne. 10% har underskudd selv ved nullrenter. Slik Kaiser ser det er det 3 veier ut av uføret; bedre markedsvilkår, bedre rammevilkår og økt produktivitet, effektivitet og management. Men det er da kun siste punkt som er sannsynlig å få gjort noe med. De danske bøndene må altså greie det selv. Heldigvis kan vi i Norge i dag også spille på det 2 første punktene i større eller mindre grad.

Les også: Landbruk i 2018: Nå er det kortreist og ureist mat som gjelder

Utfordringene med overproduksjon i norsk landbruk

Tore Bjørkli, Trøndelags landbruksdirektør, mente at hovedutfordringene i norsk landbruk nå er markedet med overproduksjon av flere varer og hvordan vi skal få fornyet driftsapparatet i marginale strøk. Og når markedet er vanskelig er det viktig å ikke bremse for hardt, da kan depresjonen ramme. Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura, mente at det vil være markedsbalanse på storfekjøtt innen 3-5 år. Hun var usikker på hvordan svinemarkedet vil bli fremover når det ser ut til at forbrukerveksten har stagnert og vi mister muligheten til reguleringseksport. Trine minnet om at et marked i balanse er den viktigste enkeltfaktoren for bondeøkonomien.

SpareBank 1 kunne nok vært en ganske så effektiv markedsregulator, men vi er glade for at ikke den oppgaven er vår, men Nortura sin. Nils Asle Dolmseth, nestleder i konsernstyret i Tine, snakket om hvordan Tine skal fortsette å være relevant fremover og hvordan det blir å være melkebonde i fremtida. Heldigvis kunne tilhørerne bli beroliget med at Tine er offensive. For går det bra med melkeprodusentene går det bra med bankene som har mye utlån til landbruket. Melkeproduksjonen er grunnfjellet i landbruket og i bankene sine utlånsporteføljer. Adm. Dir. i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, ga oss sitt blikk inn i glasskula. I følge han handler det om å utnytte grasressursene. Vi må ikke glemme FNs bærekraftmål og vi har bare sett starten av grensesprengende teknologier. Make cows great again!

Les også: Landbrukets Dataflyt gir bønder en enklere hverdag

Landbruksrådgiverne fikk også bryne seg på ulike selskapsformer i landbruket og prisutvikllingen på landbrukseiendommer med foredragsholder Jon Rannem. Andre jobbet med temaet svindeltrender og omfang, sammen med Svein Naustdal fra Fave som ga gode eksempler fra virkeligheten. Pål Arne Oulie fra Landbrukets Brannvernkomite tok for seg skadestatistikk, skadeårsaker og forebyggende tiltak.

Nyttig for deg i landbruksbransjen