Lokalt Næringsliv blir proffere, sier Jon Havdal (002)Lokalt Næringsliv blir proffere, sier Jon Havdal

Lokalt næringsliv stadig proffere

Små og mellomstore bedrifter blir stadig flinkere til å følge opp statens krav til rapportering og opplysningsplikt. Under Arendalsuka nylig forklarte skattedirektør Hans Christian Holte at innføring av tvangsmulkt har medført at de får bedre kvalitet på regnskapsinformasjon fra bedrifter, og at det er flere som leverer i tide.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har over 10.000 små og store bedrifter i lokalt næringsliv som kunder, og ser den samme trenden.

– Vi opplever at småbedriftene blir enda mer profesjonelt drevet. Nye, intuitive systemer gjør det enklere og enklere for ikke-økonomer å holde oversikt over eget regnskap, og det kan være en årsak til at små bedrifter rapporterer riktig – til rett tid, sier administrerende direktør Jon Havdal (bildet) i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Les også: Næringslivspatrioten på Sunnmøre

Langt færre leverer for sent

Bedriftene må levere inn årsregnskapet til Brønnøysundregistrene innen 31. juli hvert år. Absolutt siste frist er 1. mars påfølgende år. Er ikke regnskapet på plass innen da, blir virksomheten tvangsoppløst. I mellomtiden har gebyrtaksameteret tikket og gått i mange måneder. I vår ble 1686 selskap tvangsoppløst. Det var en gledelig nedgang på 39 prosent fra året før.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN opplever likevel at mange vegrer seg for å ta steget over til nye digitale tjenester.

– Å rive seg løs fra gammel rutine, og kanskje ikke vite hva som finnes av hjelpemiddel i markedet kan være et hinder for mange. Vi ser det dermed som vår forpliktelse å hjelpe det lokale næringslivet gjennom å presentere løsningene som finnes og hva de må gjøre for å ta det i bruk, forteller Havdal.

Les også: Blikkenslagerdama som konkurrerer med gutta

Holder 28 arrangement for lokalt næringsliv

I høst har SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 28 arrangementer på blokka nettopp for å forenkle hverdagen til bedriftsledere, slik at de unngår å havne i fortvilte kniper.

– MorgenDagen tar opp tematikken og viser fram teknologi som kan fjerne plunder og heft for bedriftslederne. Det gjelder enten du er bonde, gründer, butikkeier eller baker. Forhåpentligvis kan skattedirektøren kutte ned på antall tvangsmulkter her i Midt-Norge neste år, sier Jon Havdal.

Påmelding og info om arrangement -->