MOT + SMN = sant

Foran 700 jublende ildsjeler, fortalte konsernsjef Finn Haugan at SpareBank 1 SMN gir 1 million kroner og fortsetter samarbeidet med MOT. Ett av prosjektene banken støtter, ble til i kjølvannet av 22. juli.

MOT er en organisasjon som jobber for å utvikle robust ungdom som inkluderer alle. SpareBank 1 SMN har støttet MOT sitt arbeid med ungdom over flere år.

– Det gjør vi fordi organisasjonen har stor troverdighet og vi ser at de lykkes med sitt arbeid. Det er bra for ungdom i vår region, sier Eli Arnstad, leder for bankens gavefond.

Ungdata-undersøkelsen viste nylig at 8 % av elever i ungdomsskolen føler seg mobbet, og tallet er enda høyere i Trøndelag.

– Å gi ungdom mot til å ta egne valg, og mot til å stå opp mot mobbing og utestenging, er en investering for framtiden og for at unge mennesker skal vokse opp til trygge voksne, sier hun.

MOT

Det blir mye varme og energi når MOT og SMN møtes, her representert ved Sigrun Vårvik og Eli Arnstad.

Aldri mer 22. juli

I samarbeidet med MOT har banken bidratt til å løfte et viktig prosjekt, «Skolen som samfunnsbygger».

Idéen ble skapt etter de grusomme terrorangrepene 22. juli 2011. MOT ønsket å bidra til at slike hendelser ikke skjer igjen – og svaret ble å ta utgangspunkt i skolen, og hindre utenforskap ved å skape kulturer der alle er inkludert.

– Det er mange barn som vokser opp uten noe nettverk og trygge voksenpersoner rundt seg, da blir skolen den viktigste arenaer for å nå de barna som er utenfor. Skolen er den viktigste arenaen for å redusere risikofaktorer, eller forsterke positive beskyttelsesfaktorer for unge mennesker. Det er her vi vil skape kulturer der alle er inkludert, sier Bjørg-Elin Moen, prosjektleder i MOT.

Skolen som samfunnsbygger skal gi voksne som jobber tilknyttet skole og barnehage verktøy som kan forebygge mobbing og skape gode oppvekstmiljø. SpareBank 1 SMN og Sparebankstiftelsen SMN var sentral i å støtte oppstarten av prosjektet. Her er noen tall fra Midt-Norge så langt:

  • 75 ledere for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler vært på 4-dagers lederutviklingssamling og har fått oppfølging etterpå
  • 1536 skoleansatte har vært med på heldagssamling
  • 1818 voksne i lokalsamfunnene har vært på kveldsforedrag
  • Ca 100 ungdommer har blitt utdannet til rollemodeller i lokalsamfunnet.

 

Les også: 7 tips til hvordan ALLE kan få en god skolestart

1 million kroner til MOT

Før helgen var 700 frivillige og medarbeidere i MOT samlet til ildsjelsamling. Det var en glad og stolt konsernsjef Finn Haugan som fikk overbringe beskjeden om at SpareBank 1 SMN fortsetter samarbeidet og gir 1 million kroner til MOT.

Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet om å utvikle robust ungdom som inkluderer alle!