Hva er greia med renta?

Hva er greia med renta, egentlig?

Hva er egentlig styringsrenta, og hvorfor setter Norges Bank renta opp nå – for første gang på syv år? Hvilke konsekvenser får dette for din privatøkonomi? Sjefsøkonom Elisabeth Holvik gir deg svarene.

20. september satte Norges Bank opp den såkalte styringsrenta, fra 0,5 til 0,75 prosent. Vi må helt tilbake til 2011 for å finne forrige renteheving, og mange nordmenn med lån opplever nå for første gang at renta på boliglånet stiger.

– Dette er uvant for mange, spesielt unge låntakere, og noen er nok litt bekymret. Renteøkning høres skummelt ut, men det er viktig å huske på at hevet styringsrente er et tegn på at det går godt i norsk økonomi, og det er bra, sier sjefsøkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1.

Økt gjeld

I følge Holvik har styringsrenta i Norge vært kriselav siden det kraftige oljeprisfallet i 2014. Nå går det bedre i norsk økonomi, flere er i jobb og lønningene er på vei opp, og da er det også riktig at rentenivået blir mer normalt.

– Vi har dessuten økt gjelda vår kraftig de siste 20 årene. I 1997 hadde norske husholdninger i gjennomsnitt 370.000 kroner i gjeld. I dag har vi mer enn én million mer. Det er helt greit når renta er lav, men hvis det skjer noe i verden rundt oss som gjør at renta plutselig øker, kan vi få trøbbel, sier Holvik.

Rentesjokk

For det er nemlig ikke bare forholdene i norsk økonomi som påvirker rentenivået. Én utfordring for Norge er at bankene ikke har tilgang på nok norske penger. De er dermed avhengige av lån fra utlandet for å kunne låne penger videre til privatpersoner og bedrifter.

– Bankene er en del av et globalt lånemarked, der den viktigste signalrenta er det som skjer i det amerikanske obligasjonsmarkedet. Der kryper renta oppover, og den har nå passert den magiske grensa på 3 prosent. En viktig grunn til at Norges Bank hever styringsrenta nå, er rett og slett for å hindre at norske forbrukere får rentesjokk på sikt, forklarer Holvik.

Og hvor høyt skal den norske styringsrenta de kommende årene?
– Norges Banks anslag er at den kan være oppe i to prosent ved utgangen av 2021, og neste renteheving kommer sannsynligvis allerede til våren. Så rentene skal oppover, og det må vi bare forberede oss på, konstaterer hun.

Så mye dyrere blir lånet ditt når boliglånsrenta øker

Så mye dyrere blir lånet ditt når boliglånsrenta øker

Slik påvirkes boliglånsrenta

Men hvordan henger egentlig styringsrenta sammen med renta du betaler på boliglånet ditt? Årsakssammenhengene er sammensatte, og det finnes ikke et enkelt svar på akkurat det. Sjefsøkonomen forsøker seg likevel på en forenklet forklaring.

– Ved å heve styringsrenten påvirker Norges Bank pengemarkedsrentene, også kalt NIBOR, som er rentene banker betaler for lån seg imellom. Disse påvirker igjen renter på statsobligasjoner og renter på private obligasjoner, samt bankenes utlånsrenter, sier hun.

3 måneders NIBOR, som er pengemarkedsrenten med tre måneders løpetid, er en viktig referanserente i det norske pengemarkedet. Mye av bankenes finansiering prises med utgangspunkt i denne renten.

– NIBOR påvirkes av styringsrenta, men også av størrelsen på risikopåslaget som de norske bankene må betale når de låner penger i det internasjonale obligasjonsmarkedet, som oftest fra USA. Med andre ord påvirkes nivået på utlånsrenter til norske husholdninger og bedrifter av prisen bankene må betale for sin finansiering av disse lånene, forklarer Holvik.

Er det grunn til rentebekymring for norske boliglåntakere fremover?

– Nei, for de aller fleste er det nok ikke det med det første. Det er viktig å huske på at lønnsveksten vil bidra til å jevne dette ut. Men at rentekostnadene for folk flest vil øke er det ingen tvil om, og mange gjør lurt i å ta grep i økonomien sin allerede nå. Er du bekymret kan du ta en prat med banken din, råder Holvik.

Snakk med oss om boliglån -->

Fakta om styringsrenta:

  • Styringsrenta er renta et lands sentralbank, som Norges Bank, setter for å påvirke pengepolitikken.
  • Styringsrenta setter en grense på hvilken rente privatbanker som DNB og Nordea minimum kan tilby sine kunder.
  • Det er opp til privatbankene om de velger å følge etter Norges Banks renteøkning og sette opp boliglånsrenten. Det vil avhenge av bankenes innlånskostnader, kredittvurdering og konkurransesituasjonen mellom bankene.
  • Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet.
  • Styringsrenten kalles også foliorenten.
  • Slik har styringsrenta vært gjennom tidene.
Kilde: Norges Bank