Statsbudsjettet 2019 kan påvirke familieøkonomien

Statsbudsjettet 2019: Slik påvirkes familieøkonomien

Det er mye å sette seg inn i om man vil vite alt om statsbudsjettet 2019, men ikke fortvil. Her er det vi tror er de viktigste punktene for familieøkonomien.

Statsbudsjettet 2019 ser at rentefradraget blir mindre verdt, lange flyreiser blir dyrere, strømmen blir billigere. Ni av ti får lavere eller om lag uendret skatt med regjeringens forslag til budsjett for 2019. Også en rekke avgifter endres i takt med den normale prisutviklingen, her er noen eksempel:

  • Avgiftene på alkohol, snus og tobakk går opp med mellom 1,4 og 1,9 prosent.
  • Også avgiftene på bensin og diesel øker med henholdsvis 1,5 og 1,6 prosent.
  • NRK-lisensen øker med 2,3 prosent eller 68 kroner.

Les også: Statsbudsjettet: Bedre skattebetingelser for selvstendig næringsdrivende

Lavere strømpris merkes i lommeboka

Én avgift som settes ned er el-avgiften. Reduksjonen er på 1 øre per kwt og slår direkte ut i lavere strømpris, men merkes nok ikke hvis strømprisene holder seg høye.

Det som vil merkes mest i lommeboka for folk flest er en reduksjon den alminnelige skattesatsen til 22 prosent, men trinnskatten spiser opp det meste for de fleste når den samtidig øker. Dette betyr også at verdien av skattefradraget for gjeldsrenter blir litt mindre verd. Ved renteutgifter på 50.000 kroner vil skattefradraget reduseres med 500 kr neste år. Men i sum vil de aller fleste familier få lavere eller uendret skatt i 2019.

– I statsbudsjettet forventer regjeringen høyere vekst, og gir lite håp til de som skulle ønske rentene holdt seg nede, sier vår privatøkonom Endre Jo Reite.

Les også: Slik får du stålkontroll på familieøkonomien

Kan bli mer å rutte med i familieøkonomien

Norsk økonomi er etter regjeringens syn inne i en oppgangskonjunktur. Vekst i økonomien betyr at vi kan regne med litt høyere vekst i lønningene enn i prisene, altså mer å rutte med. Under fremleggelsen av budsjettet i Stortinget sa finansminister Siv Jensen (Frp) at folk flest vil få økt kjøpekraft neste år.

Det er ventet at budsjettet ikke bidrar til høyere renter enn de renteøkningene Norges Bank allerede har varslet neste år.

En delvis reversering av fjorårets økning i sukkeravgiften vil gi lavere avgift og dermed billigere sjokolade og sukkervarer. Det blir derimot ingen reduksjon sukkeravgiften for brus og saft.

Les også: Hvis renta skal opp – bør jeg binde lånet med fastrente?

Statsbudsjettet 2019 har gode nyheter til de som sparer

Den avgiftsfrie grensen for netthandel fra utlandet 350 kroner er uendret, men regjeringen varsler at Norge vil følge utviklingen i EU, som planlegger å fjerne avgiftsfritaket i 2021.

For sparerne innebærer budsjettforslaget lavere skatt på renteinntekter. En annen god nyhet er de med aksjesparekonto får utsatt beskatning av utbytte. For aksjeeiere foreslås at videre at verdsettelsesrabatten i formuesskatten øker fra 20 til 25 prosent.

Mens vi er inne på formuesskatt: Bunnfradraget øker til 1,5 millioner kroner. For et ektepar blir bunnfradraget på 3 millioner.

Les også: Våre beste sparetips til deg

En rekke tiltak for de familiene som har minst

For å bekjempe barnefattigdom setter regjeringen av 181 millioner kroner til ulike tiltak. Det betyr at fattige barnefamilier vil få økt bostøtte, utvidet gratis kjernetid i barnehage og støtte til ferie- og fritidstilbud.

Les også: Trøblete økonomi? Slik kommer du på rett spor

Statsbudsjettet 2018 (statsbudsjettet.no)