idékonkurranse

Kan larver spise plast? Her er idéene som skal rydde opp i plastproblemet

Når folk hører idéen til Maria og Margrethe, tenker de at dette kan aldri gå. Juryen vår er selvfølgelig ikke enig, og sender gründerne helt til topps i vår idékonkurranse.  Tre vinnerteam får nå 100 000 kroner og eksperthjelp til å realisere sine plast-idéer. 

Les også: Årets hyggeligste budsjettsprekk

I samarbeid med NTNU Technology Transfer AS og Innovasjon Norge, har SpareBank 1 SMN invitert forskere, gründere og bedrifter til å delta i en idékonkurranse tilknyttet Plastdugnaden. Målet har vært å få frem nye produkter og løsninger som kan bidra i kampen mot plastforsøpling.

– Plastproblemet kan ikke løses over natten, men juryen har valgt vinnere som viser at vi både gjennom forskning, nytenking innen næringslivet og utfordring av forbrukere og leverandører, kan gjøre en forskjell sammen, sier Siri Borthen Flatås,  juryleder fra SpareBank 1 SMN. I tillegg har også Bergny Irene Dahl i Innovasjon Norge, Julie Dahl Benum fra NTNU Technology Transfer Office og Lars Gjølme fra NTNU sittet i juryen.

Her er vinner-idéene i vår idékonkurranse

Plarva Solutions  – Larver som spiser plast

Plarva Solutions

Maria Dahle Bekjorden og Margrethe Lundevold Norland i Plarva Solutions, skal bryte ned plast med larver.

Prisen til beste forskningsbaserte plast-idé, går til Plarva Solutions. Selskapet består av to gründere tilknyttet NTNU og Kunnskapsparken i Ålesund. Sammen utforsker de muligheten for å bruke larver til å bryte ned plast.

– Når en del folk hører idéen, så tenker de at «det der kan aldri være realistisk- det kan aldri gå». Men vi har gjort første forsøk, og vi vet at dette er mulig. Nå får vi noen med på laget, og 100 000 kroner gjør det mulig for oss å fortsette med nye forsøk. For oss har dette veldig mye å si, sier Margrethe Lundevold Norland.

Dersom de videre forsøkene lykkes, kan Ålesundsbedriften sitte på en løsning som kan ha stor innvirkning på verdens plastproblem. Og ikke nok med det, nå skal Plarva Solutions også undersøke muligheten for å bruke pensjonerte larver til matproduksjon.

Lars Solberg – Miljøkalkulator

Lars Solberg ønsker å hjelpe lag og foreninger med holdningsarbeid og miljøregnskap

Lars Solberg vinner prisen for beste tjenesteinnovasjon tilknyttet etablert virksomhet. Han skal utvikle en miljøkalkulator som skal vise effekten av miljøfokus, samt innføre nødvendig dokumentasjon og kontroll.

Solberg jobber i dag med salg av produkter som kan redusere granulatutslipp fra kunstgressbaner, og den nye idéen vil bli et godt supplement til det totale miljøarbeidet som skal drives av fotballklubber.

– For meg betyr denne prisen tillit og anerkjennelse, og at idéen har livets rett. Det å kommersialisere produkter er krevende, både tidsmessig, ressursmessig og kompetansemessig,  så det er veldig bra å få litt drahjelp i denne konkurransen, sier han.

Les også: 36 fotballklubber får støtte til granulatoppsamling

Bomerang – Pantbare gjenbrukskopper

Studentgründerne Mons Langaard, Mats Jønland, og Niklas Barre satser på sirkulær økonomi.

Gutta i Bomerang stikker av med prisen for beste studentgründeridé. De ønsker å utvikle et system for pantbare gjenbrukskopper som kan distribueres og samles inn gjennom kaféer.

Idéen er enkel, vil være godt synlig for forbrukere, og kan ha god effekt på bruk av forbruksplast i byene. Bak Bomerang står tre studentgründere ved NTNUs Entreprenørskole, som også har gjort suksess med et annet prosjekt innen sirkulærøkonomi; Flaskefond. Juryen tror Bomerang med sin nye idé kan bidra til å utfordre både forbrukere og leverandører til å tenke mer bærekraftig.

– Det er veldig gøy at andre tror på ideen vår, og det blir også veldig bra å få ekstra støtte og nettverk fremover, sier de.

Får eksperthjelp til å realisere sine idéer

I tillegg til pengesummen på 100 000 kroner, får alle vinnerne av vår idékonkurranse muligheten til å delta på workshops i regi av Innovasjon Norge, NTNU Technology Transfer AS og SpareBank 1 SMN. Der skal vinnerne få mer innsikt i tema som bl.a. markedsanalyse, forretningsutvikling, finansiering og rettighetsproblematikk.

– Vi kommer selv fra to ulike fagfelt, men vi dekker ikke all kompetanse vi trenger for å starte og lykkes med bedriften vår, sier Margrethe Lundevold Norland i Plarva Solutions. Hun tror de vil ha stor nytte av å få drahjelp og gode råd med på veien, for å videreutvikle sin idé og bedrift.

Vinnerne ble først presentert på et Bærekraftseminar i regi av SpareBank 1 SMN i Trondheim, 7. november.

Vi gratulerer Plarva Solutions, Lars Solberg og Bomerang med seieren, og gleder oss til å følge idéene og deres kamp mot plastforsøpling videre!