iKuben

Ny million for å fremme innovasjon i Møre og Romsdal

Det er ingen tvil om at næringslivet i Møre og Romsdal samler seg rundt NCE iKuben. Gjennom dette anerkjente næringssamarbeidet, får bedrifter i regionen hjelp til innovasjon og rask omstilling til ny teknologi.

Hos NCE iKuben kan bedriftene og det offentlige i Møre og Romsdal få hjelp til å skape nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Der kan man komme for å møte andre industri- og teknologibedrifter fra området, lære av hverandre og utveksle erfaringer. Ikke minst er iKuben motoren i mange FoU-prosjekter, kurs og seminarer. Aktiviteten og samarbeidet gjør næringslivet rustet for en stadig raskere teknologisk utvikling.

– Gjennom innovasjon og rask omstilling skal vi bidra til å føre Norge over i en ny industriell tidsalder, sier Hilde Aspås, daglig leder i iKuben.

Les også: Har overlevd over 150 år i en bransje i enorm utvikling

-Vi kan lære av andre

De fleste av deltakerbedriftene har internasjonal virksomhet, og mange er verdensledende innenfor sitt område. Én av deltagerbedriftene er industribedriften Plasto i Åndalsnes, som produserer plastprodukter.

– Vi er en liten bedrift, som gjennom iKuben kan lære av andre. Mange av våre innovasjoner er inspirert av idéer fra andre klyngebedrifter, sier Runar Stenerud, prosjektleder i Plasto.

Plasto har investert tungt i roboter og automatisering, og har nå flere roboter enn ansatte i produksjonen. De er også kjent for å tenke bærekraft og sirkulær økonomi i både produkt og prosess. Deltagelsen i iKuben har gitt mulighet for å basere innovasjonen på forskning og kunnskap som andre sitter på.

iKuben gir vinn-vinn

SpareBank 1 SMN har vært bidragsyter til iKuben over flere år og i forbindelse med flere prosjekter. Senest for et år siden fikk næringssamarbeidet 1 million kroner av banken til å delta i NCE-prosjektet (Norwegian Centre of Expertise) i 2018. NCE-statusen betyr at iKuben har blitt anerkjent som et nasjonalt senter for omstilling og innovasjon. Dette gir store og nye muligheter for regionen.

iKuben og SMN

Banksjef Karin Norli og Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben er glad for å støtte regionalt næringsliv.

-Vi ser at NCE iKuben løfter næringsutviklingen i hele Møre og Romsdal. Spesielt ser vi nytteverdi for regionens små og mellomstore bedrifter. Bedriftene får hjelp til å tenke nytt og tilpasse seg nye krav til digitalisering, bærekraft og nye måter å tjene penger på. Dette er vinn-vinn for oss som lokal sparebank, som lever av at det går godt for regionen vi er en del av, sier Karin Norli, banksjef i SpareBank 1 SMN.

Også Molde kommune deltar i iKuben, og ser en sterk verdi av næringsklyngen.

– Å delta sammen med bedrifter på tvers av bransjer, og samspille med disse, gir nye løsninger for kommunen. Samarbeidet er forløsende for mange fagområder og har betydd veldig masse, sier Mette Holand, personal- og organisasjonssjef i Molde kommune.

Fikk hyggelig beskjed i banken

Fredag formiddag var Hilde Aspås til stede på et arrangement i SpareBank 1 SMN sine lokaler i Molde. Der fikk hun den hyggelige beskjeden om at banken starter året med å bevilge enda en million til NCE iKuben og videreføringen av NCE-prosjektet i 2019.

– Vi er utrolig glade for å ha gode og langsiktige samarbeidspartnere som ser nytten og effekten av det vi gjør. SpareBank 1 SMN har vært en verdifull støttespiller for iKuben siden oppstarten av klyngenettverket. Deres støtte har vært avgjørende for det arbeidet vi har gjort og de resultatene vi har oppnådd, sa Hilde Aspås da hun ble kjent med støtten.

Runar Stenerud i Plasto, Hilde Aspås i iKuben og Mette Holand fra Molde kommune samarbeider i iKuben.

NCE iKuben er en viktig felles arena og klyngesamarbeid for næringslivet i Møre og Romsdal.  SpareBank 1 SMN er samarbeidspartner for å å fremme innovasjon, skape vekst og nye arbeidsplasser i regionen.  Ikuben støttes med kr 1.000.000.- for 2019. Pengene skal gå til NCE prosjektet som grunnlag for næringsutvikling i Møre og Romsdal.