Tre ting du må ha kontroll på når du sender inn aksjonærregisteroppgaven

Første frist i forbindelse med årsoppgjøret nærmer seg. Senest 31. januar skal aksjonærregisteroppgaven være levert. Her er noen gode tips.

Det er mye du som bedriftseier skal levere inn av korrekt informasjon til korrekt tidspunkt til offentlige myndigheter. Det første som skal leveres i Altinn for foregående år er aksjonærregisteroppgaven. Denne oppgaven gjelder alle norske aksje- og allmennaksjeselskap samt sparebanker med egenkapitalbevis.

Småbedriftsøkonom i SpareBank 1 SMN Regnskapshuset, Johanna Aaker Lindstad peker på tre ting du som bedriftseier må ha kontroll på når du sender inn aksjonærregisteroppgaven for ditt selskap:

  • Har det skjedd eiermessige endringer i selskapet i 2018?
  • Er det tatt ut eller planlegges det å ta ut utbytte utover det som ble vedtatt og avsatt i regnskapet?
  • Er det fortatt endringer i innskutt kapital i løpet av 2018?

Les også: Nå er det enkelt å starte en bedrift!

– Dette er opplysninger som skal rapporteres i aksjonærregisteroppgaven for 2018. Trenger du bistand med dette, ta kontakt med din regnskapsfører eller revisor, forklarer Aaker Lindstad.

Du må levere oppgaven og få den godkjent i Altinn innen fristen 31. januar. Dersom du ikke leverer i tide, vil du få krav om å betale dagbøter helt til oppgaven er levert. Dersom oppgaven ikke blir godkjent i Altinn vil det ha konsekvenser for selskapets aksjonærer. Det skattepliktige beløpet vil ikke bli forhåndsutfylt på aksjonærenes skattemelding.

I Skatteetatens aksjonærregister samles all informasjon om alle transaksjoner og hendelser som har skjedd i selskapene gjennom året. Denne informasjonen fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene. Aksjonærene bruker denne informasjonen til å levere korrekt skattemelding. Aksjonærregisteroppgaven danner også grunnlaget for forhåndsutfylling av skattepliktig beløp i skattemeldingen.