Bidrar med 5 millioner kroner til å få folk opp av sofaen

Nøkkelen til et aktivt liv, er ofte å ha noen å røre seg sammen med. Nå ønsker SpareBank 1 SMN å dele ut fem millioner kroner til organisasjoner, lag og foreninger som vil bidra til å få flere i aktivitet.

Stillesitting og usunt kosthold er i ferd med å bli et betydelig samfunnsproblem, noe som underbygges av Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT). De har gjennom undersøkelse av ca 63000 personer avdekket en rask økning av fedme i befolkningen.

– En høy andel i befolkningen har lavt fysisk aktivitetsnivå. Vi ser en økning av sittetid, noe som igjen øker risikoen for sykdommer som blant annet diabetes og hjerte- og karsykdommer, sier forsker Vegar Rangul i HUNT.

Dette har fått SpareBank 1 SMN til å gå inn i kampen for å få flere i aktivitet.

Søk om støtte innen 1. oktober

Utfordrer lag og foreninger til å satse på helse

Sofakampen

Kanskje velforeningen kan arrangere en aktivitetsdag som drar hele nabolaget opp av sofaen?

– SpareBank 1 SMN deler en stor del av vårt overskudd med lokalsamfunnet. I år har vi bestemt oss for å bruke inntil fem millioner kroner for å få flere i aktivitet. Dette er en jobb vi ikke kan gjøre alene. Vi utfordrer derfor nå lag og organisasjoner til å ta i et tak for folkehelsen, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske.

Satsingen er et ledd i bankens samfunnsansvar, som bygger opp under FNs bærekraftmål. I fjor satset banken på bærekraftmålet om å redde livet under vann ved å dra i gang plastdugnaden.

– I Plastdugnaden fikk vi med oss over 12 000 frivillige som samlet inn mer enn 18 000 sekker med plastsøppel i Midt-Norge. Nå håper vi på like stor oppslutning når vi satser på helse, sier Brøske.

Les også: Årets hyggeligste budsjettsprekk.

Bli med på Sofakampen

For organisasjoner som stiller opp og finner kreative løsninger på å få folk ut i aktivitet, kan det være gode penger å hente. Det er en søknadsrunde på våren og en til høsten. Neste søknadsfrist er 1. oktober.

Les også: 7 tips for å slippe dorullsalget – Bli heller med på Sofakampen

SofakampenSpareBank 1 SMN har nå startet Sofakampen, og inviterer lag og foreninger til å søke om støtte til aktiviteter som får folk opp av sofaen. Kanskje kan korpset arrangere søndagstur med utendørskonsert? Eller trenger nabolaget basketballkurv? Nå håper vi mange vil være med å konkurrere om å få støtte – og samtidig aktivisere sine nabolag.

Søk om støtte innen 1. oktober