Ingen krasjer mer enn el-bilister

El- og hybridbiler blir oftere skadet enn fossile biler. Trenden er gjennomgående i alle fylker bortsett fra i Finnmark, og Tesla er bilen med flest skader.

– Vi ser en klar tendens til at eiere med elbiler krasjer oftere enn eiere av fossile biler, selv når vi tar hensyn til at det går flere elbiler i urbane strøk, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

I 2018 hadde elbiler og hybridbiler gjennomgående flere skader enn fossildrevene biler, med noen få unntak. Fremtind sin skadestatistikk viser at 34 prosent av elbileierne meldte skade på bilen sin i 2018, mens 24 prosent av eierne av fossildrevne biler gjorde det samme. I mars i fjor hadde el- og hybridbiler flere skader enn fossile biler i alle fylker unntatt Finnmark.

Skadefrekvensen nesten dobbelt så høy på el-bil sammenlignet med bensinbiler i Trøndelag

I Trøndelag viser statistikken mye av det samme som i resten av landet. Ingen skader bilene sine så mye som el-bilister. Tallet er slående høyt, og skadefrekvensen er så mye som 36,84 prosent, mens skadefrekvensen er på 20,81 prosent på bensinbiler. På hybridbiler er skadefrekvensen noe lavere enn frekvensen på el-biler, og viser 33,53 prosent), Skadefrekvensen på diseselbiler er 29,54 prosent.

– Vi tror det er flere årsaker til dette. De fleste el- og hybridbiler har hurtig akselerasjon som er uvant for mange. I tillegg går en stor andel av elbilene i byene hvor det generelt er større risiko for ulykker. I juni i fjor registrerte vi skader på nesten halvparten av elbilene vi har forsikret i Oslo, sier Nielsen.

Les også: Skal du kjøpe din første bil? Her er sjekklisten for deg! 

Den elbilen som i dag har flest skader er Tesla. Den får flest skader per 10. 000 kjørte kilometer, og kjører også færrest kilometer før første skade. Her er det snakk om mange og dyre skader samt lang ventetid på verksted på grunn av mangel på kapasitet og deler.

Sikkerhetsteknologi gjør oss sløve og distraherte

– En annen årsak til skadeomfanget er at nye biler har mange tekniske nyvinninger og store displayer som kan være distraherende. Vår oppfatning er at en stor andel av skadeutbetalingene skyldes uoppmerksomhet og manglende fokus fra sjåførene. Dette finner vi også støtte for i dataene vi samler inn, sier Nielsen.

I fjor ble det registrert 147 929 nye personbiler i Norge Blant disse finner vi 46 143 nye nullutslipps-personbiler. Det var nesten 40 prosent flere enn i 2017*. Dette er biler som typisk har mye sikkerhetsutstyr.

– Sikkerhetsteknologien virker, helt klart, men vi må huske på at dagens teknologi er ment som hjelp. Teknologien kan gjøre at vi føler oss så trygge at vi blir sløve når vi kjører, eller at vi kjeder oss og begynner å fikle med andre ting, for eksempel med mobilen. Skjer det noe da, tar det tid å overvinne kontroll over bilen igjen, sier Nielsen.

De fleste biler har i dag løsninger som adaptiv cruise control med autobrems og filskifteassistent. De dyreste og mest avanserte bilene kommer nå med automatisk unnamanøver, nødbrems og beltestrammer ved fare for frontkollisjon eller påkjørsel bakfra.

Selv om det blir flere bilskader er det færre personskader.

– Det forteller at bilene har blitt mye tryggere, og det er en bra utvikling. Samtidig fremstår det rett og slett som om mange har så stor tillit til sikkerhetssystemene at vi velger å ta større risiko, sier Nielsen.

Les også: – Vi omsetter bruktbilder for milliarder uten kontrakt 

Tips for å unngå bulking og bilskader

  • Nyere biler og spesielt mange elbiler har god akselerasjon. Ta det pent ut av veikryss, ut av rundkjøringer og når du skal «flette» i kø, inn og ut av kollektivfelt eller på motorveien
  • Om du ikke har mobilstativ – la mobilen ligge mens du kjører. Har bilen Bluetooth bør du koble til telefonen før du starter å kjøre
  • Gjør deg ferdig med tasting før du kjører. Ikke snap, skriv sms eller plott inn adressen på GPS mens du kjører
  • Ikke stol blindt og la deg «pasifisere» av alle funksjonene i bilen som for eksempel ryggekamera. Bilens bevegelser og adferd er kun din sjåførens ansvar.
  • Ta deg tid når du skal parkere og rygg alltid inn på parkeringen, ikke ut.
  • For de som har en ny, stor og sprek elbil. Mange er bredere enn de fleste andre biler og tar mye plass. Ta det rolig i starten og bruk god tid til å lære din nye bil å kjenne.
  • Uansett biltype og størrelse på motor: Kjør alltid pent og etter forholdene