Privatøkonom Eldar Rønning ønsker de nye reglene om forbrukslån velkommen

Ingen rente-panikk blant låntakerne

I dag besluttet Norges Bank å heve styringsrenta med 0,25 prosentenheter til 1 prosent. At renta settes opp kommer ikke som noen overraskelse på de som sitter med boliglån.

Norske boliglånskunder tar tilsynelatende oppgangen med stor ro, skal vi tro en fersk undersøkelse fra SpareBank 1 utført av Respons Analyse. Undersøkelsen viser at mer enn syv av ti (72 prosent) nordmenn med boliglån har på forhånd svart at de tror renten vil gå opp.

I høst opplevde vi for første gang på sju år en renteøkninger fra Norges Bank. Sentralbanken har signalisert at det kan komme flere økninger. Privatøkonom Eldar Rønning mener renteoppgangen er et godt tegn for norsk økonomi generelt.

– Selv om høyere rente betyr noe høyere utgifter for boliglånskunder, er det viktig å huske på at en renteoppgang er et godt tegn for norsk økonomi generelt. Norges økonomi er god, og da er det mindre behov enn tidligere for å holde renten kunstig lav, mener Rønning.

Les også: Fast eller flytende rente på boliglånet? 

Få må justere forbruket

På spørsmål om hvilke endringer man vil gjøre dersom renten går opp, svarer seks av ti nordmenn at de ikke kommer til å gjøre spesielle endringer i eget forbruk. Nærmere to av tre med boliglån (63 prosent) oppgir at renteutgiftene kan øke med 2000 kroner eller mer per måned uten at de må kutte i andre viktige utgifter.

En renteøkning på 0,25 prosentpoeng betyr en økning i utgifter på inntil 2500 kroner i året for hver million du har i gjeld før skatt. Et boliglån på to millioner kroner vil eksempelvis bli inntil 5000 kroner dyrere på årsbasis.

Unngå pengestress

De nærmeste dagene og ukene vil vise om bankene vil følge etter Norges Banks eventuelle renteøkning. Selv om rentenivået uansett kan sies å fortsatt være historisk lavt, vil en renteøkning alltid kunne bety ekstra stressfaktor i hverdagen for enkelte familier.

Privatøkonom Eldar Rønning synes det er best å være hjemme i vinterferien.

Privatøkonom Eldar Rønning.

– Ved å gå gjennom hva man pleier å bruke penger på, vil mange kunne finne utgifter som er enkelt å kutte delvis eller helt. Det er overraskende mye å spare på små, men smarte grep i hverdagsøkonomien. Da blir renteoppgangen enklere å håndtere og man slipper å kutte i sparing – som skal være en ekstra buffer og sikkerhet for familien, sier Rønning.

Les også: – Denne renteoppgangen tåler vi

Fast eller flytende rente?

Et evig spørsmål er fast eller flytende rente. Det er ikke særlig mange som har spart penger på å velge fastrente. Men så er det ikke mange som har tapt mye heller. Det skyldes at merkostnaden med rentebinding har blitt lavere og at rentenivået har vært lavt de siste årene. Valgte du derimot rentebinding for ti år siden ville du hatt betydelig høyere rentekostnad enn de som valgte flytende rente.

Alternativet til å prøve å regne ut hva man tjener eller taper på fastrentelån er å begynne å spare det du i verste fall tror kan komme i renteøkning. På den måten bygger du opp en ekstra buffer som kan hjelpe deg å takle en renteoppgang.

Privatøkonomens tips til å tilpassing av renteoppgangen:

  • Sett opp budsjett: Få oversikt over alt forbruk, faste utgifter og sparing tatt i betraktning at renten går opp. God oversikt gjør det lettere prioritere hvordan pengene skal brukes.
  • Planlegg innkjøp: Det er ikke noe nytt at det lønner seg å handle all mat én gang i uken, men legg en plan for andre innkjøp også.
  • Kutt unødvendige utgifter: Kanskje tiden er inne for å kutte ut støttemedlemskapet på treningssenteret, skifte til et rimeligere mobilabonnement eller droppe småutgiftene på café, kiosk eller bensinstasjonen?
Få stålkontroll på økonomien din!