10 enkle tips til hva du bør sjekke på skattemeldingen

Skattemeldingen må leveres 30.april og den blir levert automatisk hvis du ikke foretar deg noe. Men husk at skattemeldingen er forhåndsutfylt og ikke ferdigutfylt. Ta deg tid til å gå gjennom den og ikke bare vær fornøyd med at du får penger tilbake. Jakt heller flere fradrag i skattemeldingen. For kanskje skal du ha en god del mer tilbake.

Tiden du bruker på å gå gjennom skattemeldingen kan bli noen svært lønnsomme minutter. Du kan finne fradrag som er verd flere tusen kroner.

10 smarte skattemeldingstips

 1. Bruk fradragsveilederen på skatteetaten.no. Den hjelper deg å finne de vanligste fradragene du har krav på.
 2. Sjekk inntekten. Skattefrie frynsegoder og godtgjørelser kan være feilført som lønn.
 3. Formue fast eiendom. Sjekk at verdsettelse er riktig. Primærbolig verdsettes til 25 av anslått markedsverdi og sekundærbolig verdsettes til 90 % av anslått markedsverdi.
 4. Før opp reisefradrag eller pendlerfradrag. Dette er IKKE forhåndsutfylt. Bruk gjerne skatteetatens kalkulatorer for beregning av fradragene.
 5. Sjekk at alle utgifter til pass av barn er med. Det kan ofte være mangler i oppgavene fra barnehage og SFO. Ikke glem utgifter til barnepass og kjøring til og fra barnehage.
 6. Få med fradrag for fagforeningskontingent og gaver til frivillige organisasjoner som er godkjent for skattefradrag.
 7. Samboer og felles lån? Husk fordeling av rentefradraget. Samboere må ha avtale om fordeling av renteutgiftene.
 8. Privat lån eller lån fra arbeidsgiver? Før opp rentene og få fradrag.
 9. Refinansiert? Du får fradrag også for utgifter til takst og andre omkostninger/gebyrer.
 10. Funnet feil eller gjort endringer? Du kan selv gjøre en ny skatteberegning på skatteetaten.no.

Privatøkonom Eldar Rønning

Fikk du restskatt? Husk å betal skyldig skatt innen fristen, og du slipper renter på restskatten. Les om frister for betaling av restskatt på skatteetatens sider.

Les også: – Kan spare tusenlapper på å sjekke skattemeldingen

God oversikt

Skattemeldingen har aldri hatt så mange forhåndsutfylte punkter som nå, men det er likevel ikke sikkert at alt er med. Det betyr at opplysninger og fradrag som muligens mangler kan gi lavere restskatt eller enda større tilbakebetaling.

I tillegg er en gjennomgang av skattemeldingen en god måte å få oversikt over økonomien på. I urolige tider som nå er det viktigere enn noen gang med god kontroll over egen økonomi.

Her er de nye endringene av året:

 • Skattesystemet endres litt. Skatt på alminnelig inntekt er satt ned fra 24 til 23 % og trinnskatten økes. Maksimal skattesats er 46,6 %.
 • Skatteklasse 2 fjernes. Det betyr at skattetrykket skjerpes for ektefeller der en av partene enten ikke jobber i det hele tatt eller har lav inntekt. Hvilken skatteklasse du er oppført i finner du i skattemeldingen.
 • Pendlerfradraget fjernes for pendlere som eier eller leier og bor i en pendlerbolig med kokemuligheter. Fra 2018 fjernes fradragsretten for utgifter til kost for de med har denne type pendlerbolig.
 • Skattesats for utleiebolig ble i fjor økt til 90 % av markedsverdi. Du bør sjekke at beregnet verdi ikke er før høy. Sjekk også at den beregnede verdien ser rett ut både for fritidsbolig og egen bolig.
 • Nye skatteregler for såkalt korttidsutleie, typisk Airbnb. Leier du ut deler av din egen bolig i mindre en 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. Det innebærer at utleieinntekter inntil 10 000 kroner er skattefri og av det overskytende beløpet regnes 85 % som skattepliktig inntekt. Denne skattes 23 %.
 • Det er økt skatt og fradrag ved salg av aksjer og aksjefond fra 29,76 til 30,59 %. Her skjer beregningene av justeringene automatisk, og beløpet du ser er uten justeringene.
 • Verdsettelsesrabatt på aksjer økes til 20 %.
Ønsker du å spare mer? Sjekk ut våre spareordninger!