Boligsalget går kjappere unna

Tiden fra førstegangs annonsering til salg av boligen er kortet ned med cirka tre uker – både i Trondheim og Ålesund. Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.

I Trondheim ble det solgt 24 prosent flere boliger i mars i år enn i mars 2018, og i Ålesund var antall solgte boliger hele 43 prosent høyere. For Midt-Norge som helhet ble det solgt 18 prosent flere boliger i mars i år enn i fjor. Selv for en mars måned uten påske viser tallene høy aktivitet i boligmarkedet.

Les også: Er det lurt å binde renta på boliglånet?

Jan Håvard Valstad, Analysesjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Samtidig går tiden fra førstegangs annonsering til salg kraftig ned. I mars tok det i snitt 40 dager å selge en bruktbolig i Trondheim – en betydelig bedring etter at det i snitt tok 60 dager for boliger solgt i februar. Tilsvarende falt omsetningstiden i Ålesund fra 86 i februar til 64 dager i mars, og fra 81 til 74 dager for Midt-Norge sett under ett.

Les også: God timing for salg av (familie)bolig frem mot påske

Vi opplever stor etterspørsel, og samtidig vet vi at det kommer mange nyhetslanseringer rundt påske. En liten justering i boliglånsrenten ser heller ikke ut til å bekymre boligkjøperne. Boligprisene beveger seg svakt oppover, og markedet må sies å være forutsigbart for både boligkjøpere og boligselgere.

Vi hjelper deg med boligsalget!