– Kan spare tusenlapper på å sjekke skattemeldingen

Skattemeldingen for 2018 ble tilgjengelig 4.april, og mange sjekker kun hva skatteoppgjøret blir og er fornøyde med det. Får du igjen på skatten eller ikke? Privatøkonom Eldar Rønning anbefaler å ta en nærmere titt på skattemeldingen. Det kan bli de mest lønnsomme minuttene du bruker på økonomien i år.

Skattemeldingen inneholder en foreløpig beregning av hvor mye skatt du betalte i 2018. Har du har betalt for mye skatt (skatt til gode) eller for lite skatt (restskatt)? Beregningen er basert på opplysninger som var registrert på deg per 31.desember 2018 (inntekt, gjeld, formue og fradrag). Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig.

– Hvis du må betale for mye skatt er det uheldig for din privatøkonomi. Det er god timebetaling å bruke noen minutter på å gå gjennom de ulike postene i skattemeldingen for å se om du har oversett noe, eller om det er oppført feil opplysninger som må rettes, sier privatøkonom Eldar Rønning. Han anbefaler å bruke fradragsveilereren til skatteetaten. Den hjelper deg å finne de enkleste fradragene du har krav på.

Les også: 9 ting du bør sjekke på skattemeldingen i år

Det er flere gode grunner til at alle bør sjekke skattemeldingen sin, men her er fem ekstra gode tips til familier med barn.

1. Unngå fallgruver – vær åpen om hverandres økonomi

Skattemeldingen er en oversikt over din privatøkonomi, og når den kommer er det en fin mulighet til å sette seg ned å gå gjennom den å få oversikt. Det er også en mulighet til å sette seg ned sammen med sin bedre halvdel og være åpen om økonomien. Mange par deler for lite om hvordan tilstanden er i økonomien, og dersom en av partene har problemer med forbruksgjeld er åpenhet den beste veien til å finne løsninger.

– Ektefeller har faktisk en rett til å se hverandres skattemelding. At man er åpen, og klar over helheten i familiens økonomi, kan hindre at man ramler i fallgruver ved at man får rettet opp i det med en felles plan. Og i andre tilfeller kan det vise seg at man sammen har muligheter man ikke var klar over. Bruk skattemeldingen som en mulighet til å få oversikt, snakke om og planlegge litt rundt økonomien det neste året! mener Rønning.

Privatøkonom Eldar Rønning synes det er best å være hjemme i vinterferien.

Privatøkonom Eldar Rønning.

2. Grip muligheten til å lære barna om familiens økonomi

Inkluder barna når dere voksne går gjennom skattemeldingen. Kanskje særlig når de kommer i tenårene eller nærmer seg myndig. Dette er en ypperlig mulighet til å lære ungdommene om hva ting koster, slik som lån og hvordan skatt er en viktig del av familiens økonomi.

– Å gripe muligheten til å lære barna om penger, og inkludere dem i familiens økonomi kommer godt med senere. Det er nemlig vanskeligere å nå frem med gode råd når barna allerede er i en fase hvor de er klare for å flytte ut og klare seg selv. Gode økonomiske vaner er god oppdragelse og må inn før du som forelder allerede har mistet styringen over barnets økonomi, sier privatøkonomen.

Les også: Fått med deg årets skattegavepakke for aksjer og fond?

3. Ikke glem foreldrefradraget

Familier har ett punkt de bør være ekstra påpasselig med, og det er kostnadene man kan føre opp på foreldrefradraget. Denne posten omhandler utgifter til pass av barn. Her er det ikke bare barnehage og SFO som skal inn, men også kostnader til for eksempel dagmamma, skolefritidsordning eller lignende aktiviteter som idrettsfritidsordninger.

– Det mange ikke vet er at de også kan føre opp fradrag for kostnader med kjøring dersom levering og henting av barnet medfører en omvei på vei til og fra jobben, sier Rønning.

Det er et maksimalt fradrag på 25.000 kroner for første barn og 15.000 kroner for hvert av de øvrige barna. Her må du sjekke om du har fått rapportert inn kostnader rett, og fylle inn ekstra utgifter dersom du har hatt dette.

4. Sørg for rettferdig fordeling av fradragene

Det er fremdeles for få som bruker muligheten de får i skattemeldingen til å skaffe seg oversikt over økonomien, og til å sikre rettferdig fordeling av fradrag.

Vær åpen og rettferdige ovenfor hverandre.

– Bare fire av ti tror de får med alle fradragene de skulle hatt, og da er det synd at åtte av ti bruker mindre enn tretti minutter på å sjekke tallene, og bare aksepterer beregningen som kommer, mener privatøkonomen.

5. Sparer du ved å betale for mye skatt?

Mange synes det er behagelig å få igjen på skatten og har på en måte en tvungen sparing med et litt for høyt skattetrekk. Dette kan være en grei måte å gjøre det, men det er ikke lønnsomt og ofte brukes skattepengene på forbruk

– Et godt tips er å heller justere ned skattetrekket slik at man går i null og heller legge inn fast månedlig sparing eller øke terminbeløpet på lånet, forklarer Rønning.

Les også: Du får kanskje igjen på skatten? I så fall gjør du noe feil

Her er de nye endringene av året:

 • Skattesystemet endres litt. Skatt på alminnelig inntekt er satt ned fra 24 til 23 % og trinnskatten økes. Maksimal skattesats er 46,6 %.
 • Skatteklasse 2 fjernes. Det betyr at skattetrykket skjerpes for ektefeller der en av partene enten ikke jobber i det hele tatt eller har lav inntekt. Hvilken skatteklasse du er oppført i finner du i skattemeldingen.
 • Pendlerfradraget fjernes for pendlere som eier eller leier og bor i en pendlerbolig med kokemuligheter. Fra 2018 fjernes fradragsretten for utgifter til kost for de med har denne type pendlerbolig.
 • Skattesats for utleiebolig ble i fjor økt til 90 % av markedsverdi. Du bør sjekke at beregnet verdi ikke er før høy. Sjekk også at den beregnede verdien ser rett ut både for fritidsbolig og egen bolig.
 • Nye skatteregler for såkalt korttidsutleie, typisk Airbnb. Leier du ut deler av din egen bolig i mindre en 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. Det innebærer at utleieinntekter inntil 10 000 kroner er skattefri og av det overskytende beløpet regnes 85 % som skattepliktig inntekt. Denne skattes 23 %.
 • Det er økt skatt og fradrag ved salg av aksjer og aksjefond fra 29,76 til 30,59 %. Her skjer beregningene av justeringene automatisk, og beløpet du ser er uten justeringene.
 • Verdsettelsesrabatt på aksjer økes til 20 %.

Derfor bør du sjekke skattemeldingen:

 1. Du har ansvaret for feil og feilutfylling
 2. Det gir deg oversikt over økonomien og økonomisk utvikling
 3. Fradrag er ikke nødvendigvis fordelt rettferdig
 4. Mange av de som sjekker finner små og store feil, og det kan være godt betalte minutter å rette dem

Bruk også muligheten til å se hvordan økonomien din har endret seg fra 2017 til 2018. Se litt på om gjeld eller sparing øker mest, og på om økonomien din har utviklet seg slik du trodde eller ønsket.

– Vi mener for få bruker muligheten de får i skattemeldingen til å skaffe seg oversikt over økonomien. Og dermed får de ikke sikret rettferdig fordeling av fradragene sine, avslutter privatøkonomen.

Her er våre beste sparetips tilpasset deg!