I dag endrer Stortinget boligloven

Avhendingsloven, som regulerer forholdet mellom selger og kjøper ved omsetning av brukt boliger, endres i Stortinget i dag, torsdag 16. mai.

Regjeringsflertallet fjerner muligheten til å selge brukte eiendommer «som den er», eller «as is» som det kalles på folkemunne.

Dette betyr at ukjente mangler som ingen kjente til, nå i større grad blir et selgeransvar enn et kjøperansvar som det er i dag.

Begrunnelsen for dagens ordning er at kjøper må forstå at en brukt bolig ikke er perfekt. Rettspraksis har lagt lista på fem-seks prosent (tommelfingerregel) før et forhold er en rettmessig mangel. «As is» tar hensyn til slitasje, levetidsregler og at ingen har røntgensyn og noe må være forventbart for kjøper.

Også i dag er det lav list for å nå frem overfor selger med mangelskrav, for forhold selger kjente eller burde kjenne til, eller der selger gir manglende og/eller uriktige opplysninger, så lenge dette ville ha påvirket prisen om det var opplyst.

Det nye nå er at kjøper kan kreve erstatning dersom det er skjulte feil/mangler på mer enn 10.000 kroner. Dette gir kjøper bedre rettigheter, men også en dårlige posisjon for boligselger. Konsekvensen kan bli økt konfliktnivå.

Det forventes at loven trer i kraft tidligst 1. juli 2020, da det først skal lages forskrifter knyttet til standard på tilstandsrapporter og takstmannsansvaret.