Johanna Aaker Lindstad er småbedriftsøkonom i SpareBank 1 SMN og har lang erfaring med årsregnskap for bedrifter.

Slik unngår bedriften din dyre bøter og gebyrer

Fristen for å levere inn årsregnskap til Brønnøysundregistrene nærmer seg. Mange næringsdrivende sliter med å levere inn regnskapet til korrekt tid. Det kan fort bli dyrt.

Hold tidsfristen 31. juli! Absolutt siste frist er 1. mars neste år. Er ikke 2018-regnskapet på plass innen da, blir virksomheten tvangsoppløst. I mellomtiden har gebyrtaksameteret tikket og gått i mange måneder.

Les også: Velg rett fakturaprogram og få pengene i tide

7 gode råd til bedrifter som vil levere årsregnskap i tide

For sent innlevert årsregnskap kan uansett komme til å koste dyrt. Ikke bare gjennom forsinkelsesgebyr. Det kan dessuten bli vanskelig å få kreditt hos banken om du ikke overholder statens frister. Andre forretningspartnere, som dine faste leverandører, kan også bli skeptiske dersom du ikke overholder fristene dine.

1. Alt er enklere med gode rutiner

Innspurten før sommerferien pleier å være hektisk. Men det trenger ikke å bli like hektisk hvis du har en god struktur gjennom året. Bokføringsloven stiller krav til at ethvert regnskap skal være ajourholdt etter hver regnskapsperiode, enten det er terminvis eller årlig.

Husk også at det er viktig å ikke blande privatøkonomien med bedriftens økonomi. Hold god oversikt over bilagene dine og hva som ikke er relevant til å kostnadsføre i bedriften.

2. Husk generalforsamling og tenk på utbytte

Den ordinære generalforsamlingen skal godkjenne årsregnskapet og vurdere om det skal utbetales utbytte til aksjonærene. Generelle endringer som fusjon, fisjon, endring av aksjekapital og valg av styremedlemmer er saker som skal behandles i generalforsamlingen.

3. Vet du hva notene i ditt årsregnskap skal inneholde?

Notene er utfyllende informasjon til ditt regnskap. Du skal minimum opplyse om antall ansatte, transaksjoner med nærstående, obligatorisk tjenestepensjon, revisorgodtgjørelse og lån og ytelser til ledende personer. Aksjeselskaper skal også opplyse om antall aksjer, aksjeeiere og egne aksjer.

4. Har du hjemmekontor?

Da kan du ha krav på fradrag dersom du benytter en del av din bolig utelukkende til hjemmekontor. Dette rommet kan kun benyttes i inntektsverv i egen virksomhet. Kombinert bruk av rom i boligen, som for eksempel soverom eller stue, kommer ikke inn under reglene for hjemmekontor. Det vil si dersom du svarer på en e-post fra sofaen eller pulten på soverommet, telles ikke dette som hjemmekontor.

5. Bruker du firmabilen din privat?

Du må betale skatt på firmabilen dersom bilen er disponibel privat, det vil si at du tar med deg bilen hjem etter arbeid. Samme gjelder dersom bilen brukes til privat kjøring. Kjøringen mellom arbeidsplass og hjem regnes også som privat kjøring. Det skal derfor veldig lite til for at en ansatt skal skattlegges for bruk av firmabil.

6. Skatt på hobby eller næring?

Næringsvirksomhet må du betale skatt av, mens hobbyvirksomhet er skattefritt. Det er skattemyndighetene som avgjør om virksomheten din går under næringsvirksomhet eller hobby. Utgjør hobbyen din over tid en stor del av inntektene dine, vil den bli vurdert som næring og da må du registrere deg som selvstendig næringsdrivende.

Blogging er populært i disse tider. Dersom du driver med det og mottar produkter som gir deg økonomisk utbytte, må du betale skatt. Det omhandler alle inntekter fra tjenester, produkter og penger du får via bloggen din.

7. Ikke utsett – få heller hjelp av en regnskapsfører

Årsregnskapet oppsummerer selskapets transaksjoner gjennom året, og for mange små og mellomstore bedrifter handler årsregnskapet om å tilfredsstille lovkrav fra det offentlige samt at man kvalitetssikrer at regnskapet ikke inneholder noen feil. Er du usikker? Ikke utsett – ta kontakt med oss i SpareBank 1 SMN Regnskapshuset.