Er det gunstig å binde renta på lånet?

Torsdag 20.juni har Norges Bank et nytt rentemøte og forventningene er at de setter opp styringsrenta med 0,25 %. Det blir i så fall den tredje rentehevelsen i løpet av 9 måneder og vi opplever at mange kunder nå spør om det er smart å binde renta på boliglånet.

Samtidig er det også varslet at det kan komme flere rentehevinger framover og vi må tilbake til 2015 for å finne like stor etterspørsel for fastrentelån som nå vår.

Forutsigbarhet med fastrente

Ingen kan gi råd om hvorvidt det lønner seg med fastrente. I tider med økende renter er det lurt å tenke gjennom om du skal binda renta på hele eller deler av boliglånet. Velger du fastrente vet du hvilke kostnader du får på boliglånet i en periode framover og slipper usikkerheten rundt økte renteutgifter. Dette kan ha stor verdi for mange, gi økt trygghet og sikre nattesøvnen. Det skal man aldri undervurdere.

Det er helt opp til deg

Det er ikke særlig mange som har spart penger på å velge fastrente, men så er det ikke mange som har tapt mye heller. Det skyldes at merkostnaden med rentebinding har blitt lavere og at rentenivået har vært lavt de siste årene. Valgte du derimot rentebinding for 10 år siden ville du hatt betydelig høyere rentekostnad enn de som valgte flytende rente.

Gode fastrentetilbud

I et stigende rentemarked, som vi kanskje ser starten på nå, kan det være mer aktuelt å tenke på å binde renta på deler eller hele lånet. Mange banker har gode fastrentetilbud. Hvis du tidligere har vurdert fastrente er det kanskje ikke så dumt å ta en sjekk opp mot den flytende renta du har og hvilket fastrentetilbud som finnes. De billigste fastrentetilbudene i SpareBank1 SMN er henholdsvis: 3 års binding 2,75 %, 5 års binding 2,80 % og 10 års binding 3,25 %. Mens et flexilån nå ligger på ei flytende rente på 2,80 %.

Det finnes ikke noe fasitsvar på om du bør binde rente, det blir helt opp til hver enkelt. Men det kan være et gunstig tidspunkt å binde renta akkurat nå.

Om du ønsker det, tar en rådgiver gjerne kontakt for å diskutere hva som passer best for deg. Det er fullt mulig å binde renta på deler av lånet.

Slik får du en stressfri og billig vinterferie - privatøkonom Eldar Rønning sine beste tips
Privatøkonom Eldar Rønning

Forsikring mot økt rente

Å velge fastrente kan være en billig forsikring mot økt rente. Er du i etableringsfasen og har tatt opp mye lån og har mange kostnader å ta hensyn, så kan det være gunstig å binde renta på boliglånet. Da slipper du usikkerheten rundt renta er gjerne en ekstra bekymring.

Det er umulig å regne ut hvor mye du vil spare eller tape på å ta opp et fastrentelån. I stedet for å gå i gang med et slikt regnestykke kan det være like smart å vurdere fast sparing på tilsvarende beløp som du tror renteøkningen vil bli. På den måten bygger du opp en ekstra buffer.

Et enkelt regnestykke for rente på boliglånet

Har du tre millioner i boliglån, og renta øker med 1 % det neste året, vil det utgjøre en forskjell på ca 1950 kroner i måneden, inkludert rentefradrag på skatten. Det vil merkes på kontoen.

I tidligere år, da fastrenta og de flytende rentene var høyere, var risikoen med å ta fastrentelån større. I dagens lavrentemarked har denne risikoen gått ned og mange banker har gode fastrentetilbud.

Fordeler med fastrentelån

• Du har stålkontroll på låneutgiftene dine hver måned selv om styringsrenta skulle gå opp

• Det er mulig å dele opp lånet i en fast og en flytende rentedel

• Du kan bytte bolig og beholde fastrentelånet så lenge den nye boligen har samme verdi

• Vurder fastrentelån hvis økonomien din er litt trang og du vil sikre deg mot uønskede renteøkninger

Ulemper med fastrentelån

• Går boligrenta ned i avtaleperioden, får du ikke nyte godt av rentenedgangen.

• Et fastrentelån er mindre fleksibelt. Du binder både renta og nedbetalingsplan i hele fastrenteperioden. Det betyr at du ikke uten videre kan innfri lånet, få innvilget terminutsettelse, avdragsfrihet, redusere eller øke terminbeløpet, dersom du får endret økonomi.

• Lever du godt med at boligrenta svinger litt? Vurder da heller boliglån med flytende rente.

Fastrentelån har spesielle betingelser som gjør det mindre fleksibelt enn vanlig boliglån. Avslutter du lånet i bindingsperioden kan det også medføre kostnader, og du kan ikke øke eller nedbetale lånet som det passer deg.  Vår anbefaling er at du tar en prat med en rådgivere. Her kan vi sammen gå gjennom fordeler og ulemper og vise deg hva som kan skje hvis du vil ut av fastrentelån og renten i markedet faller.