Boligprisene i Steinkjer øker mest i Midt-Norge

Steinkjer har den klart sterkeste boligprisveksten per første halvår i Midt-Norge.

Det viser regionrapporten fra Eiendom Norge. Boligprisene i Steinkjer økte med 2,8 prosent fra halvårsskiftet i fjor til halvårsskiftet i år. Nest beste prisutvikling hadde randsonen rundt Trondheim (Orkdal, Melhus, Malvik) med 1,5 prosent økning.

I motsatt ende finner vi Kristiansund og Molde som hadde en nedgang i boligprisene på henholdsvis 2,4 og 2,2 prosent.

Kilde: Eiendom Norge.

Steinkjer, som er blitt administrasjonssenteret i Trøndelag fylke, opplever godt trykk i boligmarkedet med stor etterspørsel særlig etter bynære leiligheter. Men det finnes også kjøpere til de ledige villaene.

– Vi opplever et marked med mange potensielle kjøpere, men disse er selektive. Når da de riktige objektene dukker opp er også betalingsviljen der, sier avdelingsleder Per Annar Schiefloe i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Les også: Boligsalget går raskere unna

Med utsikter for stabil rente tror han på fortsatt godt marked framover. Akkurat nå fullføres Teglverkstunet i den tidligere militærleiren Steinkjersannan, mens den tidligere befalsmessen på området snart erstattes av et større leilighetsprosjekt. Antall ferdigstilte boliger i Steinkjer økte fra 56 boliger i forrige periode til 146 boliger siste tolv måneder per 30. juni.

– Vi er inne i en periode med høyt omsetningsvolum, og på tross av dette stiger prisene. Det viser at kjøpekraften, fremtidstroen og boligetterspørselen i Trøndelag Nord er robust. Den høye bruktboligomsetningen viser at det er god dynamikk i markedet, og dette kan i stor grad skyldes høy aktivitet og ferdigstillelse av nye boliger, sier analysesjef Jan Håvard Valstad i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.