Derfor er barneforsikringen viktig

«Pass deg for den!» «Vær forsikring nå!» «Ikke så høyt!» «Ikke så fort!!!» Som foreldre kan vi vel alle kjenne oss igjen i scenariobyggingen vi gjør på vegne av barna våre.

Det kan også Annelie Kristensson som har jobbet med barneforsikring i over 12 år. Hun er selv tobarnsmor, men har i motsetning til mange andre av oss fått bekreftet disse scenariene. Enkelte ganger skjer det til og med ting vi ikke kunne sett for oss selv engang.

– Når venner spør meg om barneforsikring er viktig, og hvorfor man trenger det svarer jeg at det er kjempeviktig. Jeg er jo selvfølgelig farget av at jeg jobber med barneforsikring, men nettopp derfor har jeg også vært vitne til utallige situasjoner der barneforsikringen både har vært til stor hjelp, og i noen tilfeller helt kritisk, forteller Kristensson.

Trenger man barneforsikring?

Folk flest synes forsikringer er ganske kjedelig å betale – for i beste fall vil vi aldri få brukt for den. Samtidig er livet uforutsigbart, og det er nettopp denne uforutsigbarheten vi forsikrer. Sannsynligheten for at huset ditt brenner ned eller at du kjører av veien, er veldig liten. Likevel har de aller fleste av oss forsikret både bolig og bil.

Heldigvis er sannsynligheten for at barnet ditt blir sykt eller alvorlig skadet også lav, men sjansen er der, og da vil en barneforsikring komme godt med som et tillegg.

– Noen tenker at barneforsikring er unødvendig, ettersom vi har et offentlig helsevesen i Norge som prioriterer barn. Det er i og for seg sant at barna våre er godt dekket, og det er kanskje her den største forvirringen rundt barneforsikring oppstår. Barneforsikring er ikke istedenfor, men et supplement til den offentlige støtten vi får, sier Kristensson.

Diabetes en av de hyppigste årsakene til bruk

Når det kommer til barn er det det fort gjort at denne senariobyggingen vi driver med, dreier seg om ulykker som kan skje. Men barn blir dessverre også syke. Og både ved alvorlig og mindre alvorlig sykdom kan barneforsikringen bidra til at ting blir litt lettere i en ellers vanskelig tid.

– Mange blir overasket når jeg forteller det, men en av de sykdommene som er vanligst å bruke barneforsikringen på er faktisk diabetes, sier Kristensson.

– Nylig snakket jeg med en familie hvor sønnen på 5 år hadde fått diabetes. Gjennom barneforsikringen fikk de utbetalt erstatning for selve sykdommen, i tillegg til at de fikk utvidet hjelpestønad, forteller hun.  

Dekker etterbehandlinger

Barneforsikringen varer til man er 26 år. Men ser man at det vil påløpe kostnader i forbindelse med behandling av skaden eller sykdommen også etter at barnet er 26 år, kan man få dekket dette så lenge det er oppdaget før barneforskningen går ut. I disse tilfellene estimeres det hvor mye behandlingsbeløpet vil komme på totalt, og pengene betales ut som en engangssum.

– Det er for eksempel veldig vanlig at det ikke blir gjort inngrep på barn som slår tennene sine, før de er ferdig utvokst. Da er gjerne barna over 18 år og uten barneforsikring må man ta disse kostnadene selv, sier Kristensson. 

Les også: Fire vanlige spørsmål om barneforsikring

Egen avatar

Barneforsikringen er først og fremt en økonomisk støtte, men hvis barnet ditt blir sykt over lengre tid kan vi tilby roboten AV1 for å unngå å miste kontakten med skole og venner.

– Jeg husker en jente på 12 år som fikk en kreftdiagnose. Hun var mye innlagt på sykehus og gikk glipp av store deler av skoleundervisningen. Vi sendte henne en personlig robot, som er inkludert i barneforsikringen vår, sier Kristensson.

AV1-roboten fungerer som en slags avatar og er barnets øyne, ører og stemme når et barn er langtidssykemeldt. På den måten kan man både følge undervisningen og være med vennene sine fra sykesengen.

Dekket av barneforsikringen på jobb

Det er ikke alle uhell som er like lett å forutse, men så er det også derfor man forsikrer seg selv – og barna sine. Annelie husker veldig godt en ung student som var maks uheldig, og fikk hjelp etter en hendelse i barnehagen hvor hun hadde praksis.

– Jenta lekte ute med barna og landet feil på foten. Hun fikk et stygt brudd, men siden hun var praktikant og ikke fast ansatt, var hun ikke dekket gjennom barnehagens forsikring. Hun fikk heller ikke noe ytterligere støtte fra NAV. Ganske frustrert tok hun kontakt med oss, og ble overlykkelig over barneforsikringen foreldrene hennes hadde kjøpt da hun var yngre. Siden hun fortsatt var under 26 år kunne hun bruke denne og fikk dekket utgifter hun hadde i forbindelse med skaden. I dette tilfellet fikk hun også dekket taxi til og fra skolen i perioden hun ikke hadde mulighet til å komme seg dit på annen måte, forteller Kristensson.

Dette bør barneforsikringen inneholde?

Sykdom og skader kan føre til uførhet. Heldigvis skjer det de færreste av oss, men det forekommer også at barn ikke engang rekker å komme seg ut i arbeidslivet, eller aldri kan jobbe 100 prosent.

– Det som er skummelt med dette er at de ikke har rukket å opparbeide seg pensjonspoeng og ender opp med en uføretrygd som tilsvarer omtrent det samme som en minstepensjonist tjener i dag. Jeg ville derfor ha forsikret meg om at uførepensjon er noe man kan inkludere i barneforsikringen sin. Da vil man kunne sikre barnet sitt månedlige utbetalinger fra forsikringsselskapet i tillegg til det de får av folketrygden frem til de fyller 67 år, sier Kristensson.