På tide å slette selskapet?

Skal din bedrift avvikles innen årsskiftet? Eller gjennom en fisjon, fusjon eller kapitalnedsettelse? Da må beslutningen være meldt innen 20. oktober for å være sikker på at dette blir registrert i år.

Antall slettede foretak har økt per august 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Statistikken i Brønnøysund viser at per august 2019 er det 52 151 slettede foretak, sammenlignet med 16 012 slettede foretak per august 2018 i foretaksregisteret. Ifølge Brønnøysundregistrene er mange inaktive ENK enkeltpersonforetak (ENK) blitt slettet i forbindelse med en ryddeaksjon de har gjennomført sammen med Skatteetaten.

Sletting av aksjeselskap er ikke noe Skatteeten eller Brønnøysund utfører. Det er eieren av foretaket som selv må ta stilling til om det skal avvikles eller ikke. Hvis det ikke lenger er næringsvirksomhet i aksjeselskapet ditt, bør det slettes. Myndighetene legger til grunn at du har en virksomhet å rapportere om, helt til du melder om sletting. Du du må fortsatt levere lovpålagte skjemaer til myndighetene, så lenge aksjeselskapet ikke er slettet.

Les også: Slik unngår bedriften din dyre bøter og gebyrer

Skal du oppløse eller slette et aksjeselskap?

Aksjeselskapet bør slettes om det ikke lenger er næringsvirksomhet i det. Du må starte prosessen i god tid for å få på plass alt innen fristen. Før du begynner noe som helst må du ta stilling til:

 • Styre skal foreslå at aksjeselskapet skal slettes
 • Det må tas en beslutning i generalforsamlingen og vedtas at aksjeselskapet skal slettes
 • Beslutningen må meldes inn til Brønnøysundregisteret innen 20. oktober
 • Kreditorfrist på seks uker starter å løpe fra første virkedag etter at meldingen er registrert
 • Alt som de eier skal være realisert og forpliktelsene skal være betalt
 • Avviklingsregnskap skal utarbeides
 • Selskapet kan først slettes når kreditorfristen har gått ut

Det er styret som har ansvar for avvikling av aksjeselskapet.

Tips fra bedriftsøkonomen

Bedriftsøkonom Johanna Aaker Lindstad i SpareBank 1 SMN har noen tips for å oppnå en smidig avviklingsprosess.

 • Sørg for at årsregnskapet er levert
 • Regnskapene bør være oppdaterte, maks åtte uker gammel. Sørg for ryddig regnskap
 • Dokumentasjon på behandling i styre og generalforsamling må være på plass
 • Aksjonærene har ansvar for forpliktelsene og gjeldspostene. Ved en ryddig avvikling vil det ikke komme noen overraskelser underveis og avviklingsprosessen vil være lettere
 • Husk å oppbevare regnskapsmateriell i fem år også etter sletting
 • For revisjonspliktige selskap skal avviklingsselskapet revideres
 • Ta kontakt med din regnskapsfører som kan bistå deg med denne prosessen innen fristen