Boliglånsforeskriften videreføres: – Bra for alle parter

Finansdepartementet har i dag fastsatt en ny boliglånsforskrift som trer i kraft 1. januar 2020 og viderefører kravene i dagens boliglånsforskrift. Den nye forskriften skal gjelde til 31. desember 2020.

Boliglånsforskriften ble innført første gang 15.juni 2015 og har med noen endringer vært en forskrift som regulerer bankenes utlånspraksis for lån med pant i bolig.

– Det kreves 15 % egenkapital ved kjøp av bolig, og lån kan ikke overstige fem ganger årsinntekt. Dette gir kundene våre større forutsigbarhet når de skal ta opp boliglån, og gir oss som bank fleksibilitet til å utøve godt bankhåndverk. Dette er gode nyheter for alle parter, sier Privatøkonom Eldar Rønning.

BSU kan tas med i beregningen av gjeldsgrad

Nyheten med boliglånsforeskriften er i spareproduktet BSU. Pengene man har på BSU-konto på innvilgelsestidspunktet kan fra 1. januar 2020 trekkes fra lånebeløpet ved beregning av gjeldsgraden.

Privatøkonom Eldar Rønning

– Å tillate at BSU-midlene inngår i gjeldsgraden er et godt grep for å styrke de unge på veien inn i boligmarkedet. Det gjør spareproduktet enda bedre enn det allerede er og vil gi deg som ung enda bedre grunn til å spare, sier Rønning.

Fortsatt 5 ganger inntekt

Mange har vært spente på om den nye forskriften skulle stramme inn belåningsgraden fra fem ganger inntekt, til fire og en halv. Finansminister Siv Jensen bekrefter bred enighet i Finansdepartementet om at boliglånsforeskriften virker etter hensikten, og boligmarkedet er i bedre balanse. Finansdepartementet ser derfor ingen grunn til å stramme inn noe som fungerer.

– Vi er glade for at boliglånsforskriften videreføres og at den ikke strammes inn ytterligere, særlig med tanke på at de unge boligkjøperne fortsatt skal ha mulighet til å komme inn i markedet, sier Rønning.