Retningslinjer

Vi tillater kommentarer på bloggen, og det medfører at vi må ha retningslinjer på hva som tillates. Det skal være høyt under taket, og både positive og negative kommentarer om SpareBank 1 SMN aksepteres – og er velkomne så lenge innholdet er i sammenheng med temaet som diskuteres.

Dersom kommentarene er krenkende, i strid med norsk lov eller malplassert ifht. til innlegget vil de slettes uten forvarsel. Dersom det skulle bli nødvendig å slette noen kommentarer, så vil vi gjøre oppmerksom på at kommentaren er slettet.

Vi tror at folk vil oppføre seg bra, og vi tillater derfor også anonyme kommentarer uten at de må gå igjennom en modereringsprosess. Vi oppfordrer likevel til at man ikke deltar i diskusjonene anonymt ved å bruke Facebook eller Twitter-kontoen, evt. navn og e-post (e-posten vil ikke vises noen steder), til identifisering. At brukere ikke opptrer anonymt vil være med på å høyne kvaliteten av diskusjonene.

Vi er svært opptatt av å ivareta personvernet og personsensitive opplysninger. Alle kommentarer som inneholder sensitive opplysninger om folk og folks privatøkonomi vil bli slettet uten forvarsel.

Vi kan som en følge av det ikke gi personlig rådgivning på bloggen, men vi gir gjerne personlig rådgivning dersom SpareBank 1 SMN kontaktes direkte!

Relevante lenker