Vilkår for bruk av bloggen

Innholdet på denne bloggen erstatter ikke personlig rådgivning. Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men har intet ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Lenker

Lenker til eksterne internettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. SpareBank 1 er ikke ansvarlig for innholdet på disse internettsidene eller annen informasjon som presenteres på eller via disse internettsider.

Rettigheter

Alt innhold på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tigjengelig gjøring for almennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.