Tromsøværinger positive til egen økonomi, men forventninger til boligmarkedet bremser.

Tromsøværinger mest positive til egen økonomi

Tromsøværinger er stadig optimister til egen og norsk økonomi, men forventningene til boligmarkedet bremser.

Det har vært god fart i den nordnorske økonomien de siste årene som følge av økt næringsaktivitet, et sterkt boligmarkedet og lave renter.

EiendomsMegler 1 offentliggjorde nylig Boligmeteret – en rapport utarbeidet med Prognosesenteret – som viser at Tromsøværinger er stadig optimister til egen og norsk økonomi.

41 prosent av de spurte forventer at egen husholdningsøkonomi er bedre om 12 måneder enn den er i dag. Dette er en økning fra 31 prosent i forrige kvartal.

Tromsøværingene er dermed blant de mest positive til egen økonomi og det er kun i Stavanger og Sandnes de er like positive viser undersøkelsen.

1 av 3 forventer bedre økonomi

Kristin Amundsen, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Nord-Norge.

Kristin Amundsen, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Nord-Norge.

Samme undersøkelse viser at 1 av 3 Tromsøværinger forventer at norsk økonomi er bedre om 12 måneder enn i dag, mens kun 16 prosent tror den er dårligere.

– En lengre periode med lave renter, lav arbeidsledighet og en svak krone – som spesielt Nord-Norge nyter godt – av bidrar til at Tromsøværinger ser lyst på fremtiden, sier Kristin Amundsen, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Nord-Norge.

Boligmeteret viser at det kun er 32 prosent som forventer høyere rente framover. Dette er en markant nedgang fra 46 prosent i forrige kvartal.

I forrige uke omtalte SpareBank 1 Nord-Norge i sin Makrorapport den historisk lave renten i Norge og at Norges Bank forventer økt rente mot 2020.

– Vi forventer at renten holder seg lav til årsskiftet 2018/2019 og deretter vil den – i likhet med Norges Banks prognoser – øke mot 2020. Boligkjøpere bør derfor være klar over og planlegge at boligrenten kan – og vil – øke i fremtiden, sier Amundsen.

Forventninger til boligmarkedet bremser

Til tross for økende forventninger til egen og norsk økonomi, er Tromsøværinger mer forsiktige til boligmarkedet.

Medieomtale den siste tiden forteller at boligmarkedet i Norge bremser opp, og det er spesielt Oslo hvor prisen på små leiligheter har begynt å falle. Til tross for svakere prisvekst i Oslo, har boligmarkedet i Nord-Norge holdt seg så langt i 2017.

Amundsen påpeker at Nord-Norge ikke bare er ett boligmarked:

– I Nord-Norge merker vi også noe dempende boligmarkedet, men det er regionale forskjeller. Vi ser at i Bodø har boligprisene økt med 7,4 prosent det siste året og i Tromsø med 5 prosent.

Skal du selge bolig? Bestill verdivurdering her.

Slik har boligprisene endret seg i juni 2017 (siste 12 måneder i parentes):

  • Bodø 0,2% (7,8%)
  • Nordland utenom Bodø -0,3% (6,0%)
  • Nordland -0,1% (6,8%)
  • Tromsø 0,2% (5,4%)
  • Troms utenom Tromsø 0,4% (9,4%)
  • Troms 0,3% (6,4%)
  • Finnmark 0,1% (8,5%)
  • Norge -1,6% (6,3%)

Kilde: Eiendom Norge, boligprisstatistikk juni 2017

Les også: Vurderer du å kjøpe utleiebolig som investering? Les dette først.

– Vi opplever generelt færre besøkende på visninger, selv om vi har solgt like mange boliger som i fjor. Dette gir mindre press i budrunder. I kombinasjon med økt tilbud av boliger til salgs, bidrar dette til å dempe prisveksten, sier Amundsen.

Undersøkelsen viser at andelen Tromsøværinger som forventer høyere boligpriser har falt. Av de som går med flytteplaner svarer fire av 10 tror at prisen forblir uendret, mens 30 prosent tror på høyere priser og 30 prosent tror på lavere priser. Til sammenligning viste forrige undersøkelse at 70 prosent forventet høyere priser.

Vi ser at det er de yngste som er mest optimistiske.

– Justeringen i forventningene er helt i tråd med våre forventninger til boligmarkedet fremover. Etter flere år med kraftig prisvekst er det naturlig at vi opplever en oppbremsing av veksten. Vi forventer en flat utvikling av boligprisene i Nord-Norge fremover, avslutter Amundsen.

Skal du kjøpe bolig? Sjekk dine muligheter på snn.no

Du kan også ta kontakt på telefon 915 02 244 for å avtale en rådgivingssamtale med en av våre høyt kvalifiserte finansielle rådgivere.