Folk flest i Nord-Norge ønsker å spare som proffene

Endelig har folk flest fått mulighet til aksjesparing med tilsvarende fordeler som profesjonelle investorer. Og tusenvis av nordlendinger har allerede valgt å åpne aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge.

Det er enkelt og lønnsomt: Sparer du i aksjefond eller aksjer/egenkapitalbevis anbefaler vi deg å flytte aksjefondene, aksjene og egenkapitalbevisene dine til aksjesparekonto.

Fordeler med aksjesparekonto

  • Du kan kjøpe og selge aksjefond, egenkapitalbevis og aksjer innenfor aksjesparekontoen uten å utløse gevinstbeskatning
  • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet i kontoen uten å skatte. Først når du tar ut gevinst fra aksjesparekontoen begynner du å skatte.
  • Gunstig overgangsregel i 2017: Du kan flytte dine eksisterende aksjefond, egenkapitalbevis og aksjer inn på aksjesparekonto uten at det utløser skatt av opptjent gevinst
  • Du kan spare i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond notert i Norge og EØS

Fordeler med aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Vi gjør det svær enkelt for deg å flytte alle dine aksjefond, aksjer og egenkapitalbevis til aksjesparekontoen og du får full oversikt over sparingen din på et sted.
  • Det koster ingenting å ha aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge. Du betaler kun forvaltningshonorar for de fondene du har valgt.
  • Du får tilgang til over 100 norske og internasjonale aksjefond

Vær oppmerksom på:

  • Etter loven opptjenes ikke renter på bankkontoen i aksjesparekontoen
  • Har du aksjer og aksjefond med urealisert tap anbefales det ikke å flytte disse inn i Aksjesparekontoen. Salg utenfor aksjesparekontoen gir rett til tapsfradrag i salgsåret og salgsbeløpet kan eventuelt overføres til aksjesparekontoen
  • Tap ved salg i aksjesparekontoen føres mot gevinster på andre investeringer.

Bestill aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge her

 

Trenger du hjelp:

Ring 915 02244 alle dager 07-24

Chat med oss alle dager mellom 07-24

Eller – Møt en av våre sertifiserte sparespesialister på et av våre 38 kontorer