Se opp for skapindeksfond

Pass deg for fond som tar klekkelig betalt, men som har verdiutvikling helt lik sin referanseindeks.

Skapindeksfond kjennetegnes ved at de i stor grad inneholder de samme aksjene, og med lignende vekting som referanseindeksen. Sagt på en annen måte – Skapindeksfond er passive fond som presenteres og prises som aktive fond. Kall det gjerne indeksfond i aktiv bekledning.

Referanseindeks: Viser en veid sammensetning av verdipapirene i et marked. Endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt.

Hva er aktiv forvaltning og aktiv andel?

Aktivt forvaltede fond forsøker å slå markedet. Det gjør de ved å avvike fra referanseindeksen fondet måler seg mot. Dess mer fondet avviker fra indeksen, desto mer aktiv er forvaltningen. Aktiv andel er et nøkkeltall som uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. En aktiv andel på for eksempel 60% innebærer at fondet på måletidspunktet avviker 60% fra referanseindeksens sammensetning.

Fondsforvalterens evne til å gjøre dette på en god måte – er det man som investor betaler for.

Hva er passiv forvaltning (indeksforvaltning)?

Et passivt forvaltet indeksfond kjøper helt blindt de aksjene som inngår i en bestemt indeks og kopierer vektingen. En indeks er kapitalvektet og består derfor av de største selskapene og de største bransjene.

Hvordan regne ut aktiv andel?

Tabellen under viser et fond, indeks og et univers som består av 5 aksjer. Aktiv andel ser på den absolutte differansen mellom fondets eksponering og indeksens. Siden det benyttes absolutte tall må summen av differansen halveres. En lav aktiv andel vil bety at fondet er veldig likt indeksen. Mens det motsatte betyr at fondet er veldig forskjellig fra indeks. Et indeksfond søker å ha så lav aktiv andel som mulig

Hvordan sjekke om et aktivt forvaltet aksjefond er et skapindeksfond?

  1. Sjekk hvordan aksjefondet presterer i forhold til indeks. Finner du store likhetstrekk over tid er muligheten for at fondet skal slå indeks lav (etter kostnader)
  2. De fleste norske fondsforvaltere rapporterer aktiv andel for sine aksjefond. Dersom du ikke finner aktiv andel i fondets faktaark er det fullt mulig å ta kontakt med forvalter – de vil gi deg forholdstallet.

 

Ønsker du passiv forvaltning bør du velge et indeksfond

Enten fondet er aktivt eller passivt forvaltet, er kostnader en viktig faktor for resultatet.  Et aktivt forvaltet aksjefond koster om lag 1,5% i årlige forvaltningskostnader. Tilsvarende pris for et passivt forvaltet indeksfond er om lag 0,3%.

For et passivt forvaltet indeksfond er kostnader alfa og omega, da fondets avkastning pr definisjon vil være markedets avkastning minus kostnader. Foretrekker du passiv forvaltning er det derfor avgjørende å velge et indeksfond og ikke et skapindeksfond.

Velger du en aktiv forvalter slipper du å bekymre deg for skapindeksfond!

 

Denne artikkelen er skrevet av Ronni Møller Pettersen, Konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge.