Store skattefordeler for folk flest – «BSU for voksne» lanseres 1. november 2017

– Fram til nå har det norske folk manglet en skikkelig fordel for dem som ønsker å spare til pensjon, i motsetning til når man sparer i bolig – hvor skattefordelene er mange. Men nå kommer endelig en pensjonsspareordning som monner, sier Ronni Møller Pettersen

24 % fradrag på skatten

Med betydelige skattefradrag er det ventet at mange nordlendinger vil bli fristet til å spare mer til pensjonen sin enn hva de ellers ville gjort. Hvis man klarer å spare 40.000 kroner i år, vil man få igjen 24 prosent, eller 9.600 kroner på skatten til neste år (man får igjen 24% på skatten uavhengig av sparebeløp). I tillegg får du med deg den vidunderlige rentes rente effekten. Den nye ordningene kan sees på som en «BSU for voksne» forteller Møller Pettersen.

Dette er skattefavorisert individuell sparing til pensjon, IPS

SpareBank 1 Nord-Norge lanserer IPS pensjonssparing 1. november 2017.

Ja takk, jeg vil gjerne varsles når IPS lanseres

 

Folk går mann av huse for å opprette aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge

Endelig har folk flest fått mulighet til aksjesparing med tilsvarende fordeler som profesjonelle investorer –  pågangen har vært enorm siden vi lanserte aksjesparekonto 1. september, fortsetter Ronni Møller Pettersen.

Det er enkelt og lønnsomt: Sparer du i aksjefond eller aksjer/egenkapitalbevis anbefaler vi deg å flytte aksjefondene, aksjene og egenkapitalbevisene dine til aksjesparekonto.

Les mer om aksjesparekonto her

Klikk her for å bestille din aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge og dra nytte av overgangsregelen som gjelder ut 2017.

Skattefest i 2017 – hva bør du gjøre?

I sum er de nye skattemotiverte spareordningene som regjeringen nå har vedtatt veldig gunstige for folk flest, sier Møller Pettersen

Det er ikke alltid så lett å vite hva man skal og bør gjøre for folk flest – og mange lurer nok på hvilken sparing som passer best. Vi har tre enkle råd:

  1. Alle som sparer i aksjefond, enkeltaksjer og egenkapitalbevis anbefales å etablere en aksjesparekonto.
  2. Alle som har muligheten til å binde penger frem til pensjonsalder (62 år) bør opprette IPS pensjonssparing – for å få med seg skattefordelene.
  3. Er du under 34 år anbefaler vi deg å fylle opp BSU kvoten først.

– Min klare oppfordring til alle som sparer eller vurderer å spare er å sette seg inn i de nye reglene for deretter å lage en helhetlig plan for sin sparing. Det er veldig enkelt. Trenger du hjelp bør du søke råd hos fagfolk som vil deg vel, avslutter Ronni Møller Pettersen. Ring 915 02244 eller møt opp på et av våre 38 kontorer i Nord-Norge.