– Ingen fare for boligkrakk i Nord-Norge

4 av 10 forventer høyere boligpriser det neste året, viser en fersk undersøkelse.

Det er på samme nivå som i juni, men langt færre enn i mars hvor BoligMeteret viste at hele 67 % mente prisene ville øke det kommende året.

– Dette gjenspeiler at prisveksten også i Nord-Norge er lavere enn den har vært tidligere år. Vi forventer at prisveksten fremover vil være svakere enn før, men det er viktig å påpeke at det er ingen fare for boligkrakk i Nord-Norge, sier administrerende direktør Kristin Amundsen i EiendomsMegler 1 Nord-Norge.

Hennes syn støttes av konsernsjef Jan-Frode Janson. Han ramser opp tre faktorer som kan føre til en større korreksjon i markedet: Økt ledighet, økt rente og psykologi.

– Lite tyder på at vi får store utslag i ledighet eller rente. Da er det bare psykologi igjen, og det er vanskelig å forutsi, sier konsernsjefen.

Nye boliglånsregler gir effekt

Lave renter har gjort det gunstig å låne, noe som gjorde at boligprisene vokste sterkt. Derfor innført myndighetene nye boliglånsforskrifter ved årsskiftet.

– Selv om antall boliger for salg i nord er nokså likt de foregående tre årene ser vi at prisutviklingen er svakere. Vi mener derfor myndighetenes mål om å dempe prisveksten med nye regler har fått ønsket effekt, forklarer Amundsen.

Samtidig påpeker hun at utover dette er det ikke tydelige tegn på at boligprisene skal synke i Nord-Norge. Den økonomiske veksten i Norge er bedre enn på lenge, og undersøkelsen viser en gryende optimisme på vegne av norsk økonomi. Antall boliger lagt ut for salg har vært nokså likt de siste tre årene.

– Dette viser at boligmarkedet er velfungerende, og gir oss troen på en positiv utvikling videre. Den svake utviklingen vi opplevde i august mener jeg i store grad skyldes den psykologiske Oslo-effekten, sier Amundsen.

Oslo-effekten

I Oslo er det to hovedårsaker til at boligprisene har falt. De har 1.344 flere boliger til salgs enn på samme tid i fjor, og med økt tilbud faller prisene. Det andre er hovedstadens særegne regler for boliglån, som har gjort det mindre gunstig å låne til sekundærbolig.

– Dette har vi ikke i Nord-Norge, derfor vil nok ikke vi oppleve det samme. Vi har sett en sunn oppbremsing i prisutviklingen, og vi forventer at boligprisveksten fremover vil være svakere enn tidligere år. Men det er langt fra noen fare for boligkrakk i Nord-Norge, sier Amundsen.

Usikkerhet fra media

1 av 2 mener mediene omtaler boligmarkedet på en mer negativ måte enn tidligere, og det skaper usikkerhet i forhold til boliginvesteringer. Rundt 1 av 4 mener den negative vinklingen i media påvirker dem, og det derfor er fornuftig å vente med store boliginvesteringer.

– Mediebildet skaper usikkerhet, og vi ser at flere avventer med å kjøpe eller selge akkurat nå. Derfor mener vi psykologien spiller inn på utviklingen i boligprisene den siste tiden, påpeker Amundsen.

Raske salg i Bodø

En tydelig trend har likevel endret seg – flere ønsker å selge før de kjøper.

Her ser vi at Bodø går mot strømmen, hvor hele 45 % oppgir at de vil kjøpe før de selger. Dette henger nok sammen med at boligmarkedet i Bodø skiller seg ut, sier Frode Hansen i EiendomsMegler 1 i Bodø.

I snitt tok det i august bare 22 dager å selge bolig i Bodø, mot et nasjonalt snitt på 39 dager. Leilighetene ble solgt etter bare 17 dager.

– Det er ganske ekstremt! Derfor er vi glade over at tilbudet ser ut til å øke fremover, sier Hansen.

Totalt er det så langt i år lagt ut 172 boliger for salg i Bodø, mot 106 i fjor. Hansen tror de som skal selge bolig i byen må belage seg på at det etter hvert vil ta noe mer tid.

Forventning fremover

En periode hadde Tromsø den høyeste prisveksten i landet, og ved starten av året forventet hele 76 prosent i Tromsø at boligprisene ville øke det neste året. Dette sank dramatisk til 30 % i juni, men er nå på vei opp igjen.

– At nesten halvparten av de spurte i Tromsø nå tror tror på en prisvekst det neste året underbygger vår forventning om en dempet vekst fremover. De nye boliglånsreglene har bidratt til en sunn korrigering av prisene, men utviklingen for arbeidsledighet, rentenivå og norsk økonomi tilsier ikke noen nedgang det kommende året, sier Kristin Amundsen.

Selv om byen opplevde en prisnedgang i august, steg prisene noe på eneboliger.

– Det skjedde selv om antallet eneboliger for salg har økt noe. Vi solgte for eksempel nettopp en enebolig til 1,4 millioner kroner over takst, avslutter Amundsen.

Om Boligmeteret:

  • En undersøkelse som gjennomføres hvert kvartal av Prognosesenteret for EiendomsMegler 1
  • 2 500 intervjuer i 25 utvalgte byområder i Norge
  • Boligmeteret måler husholdningenes økonomi og forventninger til fremtiden
  • Siste undersøkelsen er gjennomført fra 28. august til 4. september