Hvordan bli økonomisk uavhengig?

Bygg ditt eget private «oljefond» og etabler din egen handlingsregel.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er ment for nordlendinger som er spesielt interessert i å utvikle «ambisiøs» og målbevisst sparing – og for andre interesserte.

Det er ikke lett å finne fasitsvar på begrepet økonomisk uavhengighet. Full økonomisk uavhengighet innebærer at man evner å betjene sine kostnader ved hjelp av inntekter fra sine investeringer –uten å være avhengig av arbeidsinntekter. Et annet og mer realistisk mål for veldig mange er å bygge opp en spareportefølje som «lever til evig tid» – nemlig sitt eget «personlige oljefond».

På veien mot (mer) økonomisk uavhengighet er det et par begreper som er verdt å ta med – nemlig handlingsregel og sparerate:

Lag din egen personlige handlingsregel

De fleste har sparepengene sine investert i aksjefond, aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og bank. Investeringene gir en årlig inntekt i form av utbytte, renter og verdistigning. Dersom en legger til grunn en årlig gjennomsnitt forventet totalavkastning på 5,5 % før inflasjon – og en gjennomsnittlig inflasjon på nivå med inflasjonsmålet til den norske stat på 2,5%, så vil du i teorien kunne forbruke inntil 3 % årlig til evig tid samtidig som ditt eget «oljefond» beholder sin verdi.

Handlingsregelen er en uttaksregel for Statens pensjonsfond utland (SPU eller «Oljefondet») som ble innført av Jens Stoltenbergs første regjering i 2001. Handlingsregelen var på 4 prosent frem til februar 2017 da den ble redusert til 3. Siden det kun er forventet realavkastning som skal brukes, innebærer handlingsregelen at fondskapitalen ikke tappes over tid.

Sparerate

For å få fart på etableringen av ditt eget «oljefond» innfører vi like godt et nytt begrep fra samfunnsøkonomien (nasjonalregnskapet) – nemlig sparerate. Sparerate er lik sparing som andel av disponibel inntekt for husholdningene. I 2016 var spareraten for norske husholdninger på 3,5% om en ekskluderer aksjeutbytter (kilde: SSB). Tar vi utgangspunkt i gjennomsnittslønnen i Norge etter skatt på om lag 30.000 kroner, utgjør spareraten da om lag ett tusen kroner pr måned.

Ett tusen kroner pr måned duger for å bygge opp et pent «personlig oljefond» – og handlingsregelen er fortsatt like gyldig. Er målet tilnærmet økonomisk uavhengighet vil det ikke monne. Det krever at du sparer betydelig mer.

La oss derfor se på hvordan man kan få til radikale endringer som gjør at du kan spare betydelig mye mer.

For å kunne spare mer (øke spareraten) er det egentlig kun to ting du kan gjøre

  1. Kutt kostnader

Det enkleste du kan gjøre for å øke spareraten er å kutte kostnader. Hver krone kuttet er en krone spart. De største og letteste postene å kutte for de fleste er innen såkalte «andre kostnader»; tobakk, snacks, transport, ferier, abonnementer av ulike slag og andre ikke kategoriserte luksusgoder. Beløpene er ofte større enn mange tror – du finner de lettest ved å analysere kontoutskriften din.

  1. Øk inntektene

Dersom du eier bil, hus, leilighet, garasje, parkeringsplass, sykkel eller båt har du mange muligheter til å plusse på inntektene gjennom den kraftig fremvoksende delingsøkonomien. Alle ovennevnte eiendeler kan leies ut eller deles med andre – og gi betydelige inntekter.

På samme måte kan du «dele» og ta betalt for andre spesielle evner du måtte besitte. Er du en dyktig lærer kan du tilby ekstraundervisning, er du dyktig å spille gitar kan du tilby gitarundervisning, er du god i språk kan du tilby reiselivstjenester, er du god på ski kan du tilby skiundervisning osv.

Du kan selvsagt også ta en helt vanlig ekstrajobb på kvelder, i helger og i ferier.

Både 1 (kutte kostnadene) og 2 (øke inntektene) vil selvsagt kreve evne, målbevissthet, motivasjon og viljestyrke – samtidig som det vil kunne gi eventyrlige resultater for deg og din privatøkonomi.

 

Hva må til for å bygge et «personlig oljefond» på 5 millioner kroner og hva vil «handlingsregelen» bety i kroner?

La oss ta et eksempel: For å nå en sparebeholdning på om lag 5 millioner kroner krever det månedlig sparing på 15 000 kroner måneden i 17 år gitt en gjennomsnittlig avkastning på 5,5% pr år. Når du har oppnådd 5 millioners målet og legger til grunn 3% regelen (handlingsregelen) vil du da i teorien kunne hente ut 150 000 kroner pr år før skatt, samtidig som du opprettholder verdien på sparebeholdningen. I oppsparingsperioden mot 5 millioner kroner vil du nyte godt av den vidunderlige rentes rente effekten (eksemplet hensyntar ikke inflasjon).

15 000 høres sannsynligvis uvirkelig ut for veldig mange. Legger man til grunn at boliglånsrenten for tiden er på historisk lavmål og halvert på noen få år – er kanskje ikke beløpet helt uvirkelig likevel?

Formelen er som følger:

Beløpet du må spare til (i eksemplet 5 000 000) =ønsket uttak til forbruk (i eksemplet 150 000)/0,03

Du kan selvsagt bruke prinsippet til ulike beløp – stort eller lite. Og du kan leke med tanken om å gå for full økonomisk uavhengighet – før pensjonsalder. Eller jobbe lenge og være millionær.

Sjekk ut selv ved å teste vår «millionærkalkulator» her

Er du godt i gang med sparing eller i ferd med å starte opp sparing anbefaler vi at du foretar aksjesparingen i en aksjesparekonto. Det er gratis, enkelt og smart – og gir full oversikt over sparingen din fra dag til dag i nett- og mobilbank.

Opprett din aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge her 

Trenger du hjelp til å etablere eget selskap hjelper vi deg gjerne med det. Trygt og enkelt. Klikk her: http://www.snnregnskap.no/

 

Denne artikkelen er skrevet av Ronni Møller Pettersen, Konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge.

Tromsø, 26.09.2017

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.