Den store spareguiden

Få full oversikt over sparemulighetene og skattefordelene!

Med høstens to store sparenyheter finnes det nå fire skattegunstige måter å spare på: Aksjesparekonto, IPS, Pensjonskonto og BSU. Hva passer best for deg? I tabellen kan du finne egenskaper og fordeler knyttet til de ulike spareordningene/-produktene.

 IPS (Pensjonssparing med skattefordel)

Pensjonssparing med skattefordel (IPS) er et nytt spareprodukt som lønner seg for alle som betaler inntektsskatt. I en IPS-avtale kan du spare inntil 40.000 kroner i året, og få en skattefordel på 24 % som tilsvarer 9 600 kroner.

 • Sparesaldoen kan du begynne å ta ut ved fylte 62 år, som annen pensjon. Innestående sparebeløp utbetales til du er 80 år
 • Pengene er fritatt fra formuesskatt, og det er ingen skatt på avkastningen i spareperioden
 • Sparesaldoen beskattes som alminnelig inntekt ved uttak, 24 prosent
 • Du kan selv velge når du vil slutte å spare eller om du vil justere sparebeløpet underveis
 • For å få fradraget for 2017 må du opprette sparing før 29.12 kl. 12.00.
 • Når du sparer i IPS plasseres pengene dine i fond. Det er alderen din som avgjør andelen aksjer. Vår forvaltning (100% aksjer) er i teten de siste 3, 5 og 10 år ifølge Pensjonsportalen Norsk Pensjon. Hos oss får du rett og slett mer pensjon for pengene! Sjekk selv: https://www.norskpensjon.no/rapportering/view
 • Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Hvis du ikke har barn, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

Les mer om IPS her

Aksjesparekonto

Regjeringen har åpnet opp for aksjesparekonto slik at det norske folk kan kjøpe og selge fond og aksjer uten at det utløser skatt på gevinst. Sparer du i aksjefond, anbefaler vi deg å flytte aksjefondene dine til aksjesparekonto. Det er både enkelt og lønnsomt.

 • I en aksjesparekonto kan du samle alle dine aksjefond uavhengig av fondsleverandør og aksjer/egenkapitalbevis på ett sted. Du kan enkelt bytte fond. Det koster ingenting, og det utløser ikke gevinstbeskatning.
 • Du skatter først når du tar gevinsten ut fra aksjesparekonto.
 • Det koster ingenting å ha Aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge, og det er ingen gebyrer ved kjøp eller salg av fond.
 • Du kan flytte aksjer og aksjefond inn i Aksjesparekonto tom 31.12.2018 uten å utløse gevinstbeskatning.

Opprett Aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge her

Pensjonskonto

Pensjonskonto er et pensjonsspareprodukt hvor sparesaldo ikke er låst frem til en bestemt alder, og du kan når som helst ta ut hele eller deler av saldoen uten at det koster deg noe.

 • Pensjonskonto kan opprettes av personer mellom 18 og 65 år.
 • Når du sparer i pensjonskonto plasseres pengene dine i fond. Det er alderen din som avgjør andelen aksjer. Hvis du vil endre andelen aksjer kan du gjøre det svært enkelt selv.
 • Pengene utbetales fra du er 67 år og i 10 år, men dette kan du endre hvis du ønsker.
 • Pensjonskonto inneholder også en forsikring. Hvis du dør vil 105% av pengene på kontoen utbetales til dine etterlatte. Du kan selv bestemme hvem du vil tildele pengene.
 • Når du sparer i Pensjonskonto plasseres pengene dine i fond. Det er alderen din som avgjør andelen aksjer. Vår forvaltning (100% aksjer) er i teten de siste 3, 5 og 10 år ifølge Pensjonsportalen Norsk Pensjon. Hos oss får du rett og slett mer pensjon for pengene! Sjekk selv: https://www.norskpensjon.no/rapportering/view

Opprett Pensjonskonto i SpareBank 1 Nord-Norge her

 

BSU – Boligsparing for unge

En BSU-konto kan opprettes når du fyller 18 år og du kan spare til og med det året du fyller 33. Pengene du spares må brukes på bolig, enten som egenkapital eller for å betale ned på boliglånet. BSU er den desidert mest gunstige skattefavoriserte spareformen – med en «statsgarantert avkastning» på 20% i form av skattefradrag.

 • Du kan spare inntil 25.000 kroner hvert år, totalt 300.000 kroner
 • Du får 20% skattefradrag av beløpet du sparer, opp til 5.000 kroner pr år

Opprett BSU-konto i SpareBank 1 Nord-Norge her

Trenger du hjelp kan du få dette hos en av våre sertifiserte sparespesialister på et av våre 38 kontorer, eller kontakte oss på 915 02244 og spørre etter en sparespesialist.