All Time High…nesten hver dag

Børskrakkene i 1987 og 2008 medførte store verdifall på verdens børser. Hvor lenge varer oppgangssyklusen denne gang og hvordan skal du forholde deg til sparing i aksjemarkedet i opp- og nedgangstider?

Dagene forut for børskrakket i oktober 1987 var det nesten euforisk stemning i aksjemarkedet. Folk kjøpte aksjer for å finansiere ferieturen måneden etter, og det var få signaler om det som skulle komme.

Før finanskrisen i 2008 var forvarslene tydeligere. Allerede høsten 2007 var det urolige tendenser. Og når markedet først falt så falt det virkelig. Verdien av aksjene på Oslo Børs ble mer enn halvert fra slutten av mai til begynnelsen av oktober det året.

Nå, knappe 10 år senere, suser Oslo børs avgårde med stadig nye toppnoteringer. Verdiene har firedoblet seg siden finanskrisen. Oppturen ser tilsynelatende ikke ut til ha noen ende. Utviklingen har dermed gitt en fantastisk verdiøkning for både småsparere og investorer. Men også vanlige arbeidstakere har fått tatt del i veksten gjennom at innskuddspensjonsavtalene har vokst vesentlig.

Figur: Utviklingen på Oslo børs fra 1. januar 1984 til 3. november 2017.

Kan treet vokse inn i himmelen?

Global økonomi er i bedring og børsene stiger. Men samtidig mangler det ikke forvarsler om at farten er for høy

«Oppturer dør ikke fordi de blir gamle, Men fordi de blir slitne, etter at det har gått for bra, for lenge».  Harald Magnus Andreassen, Sjefsøkonom SpareBank 1 Markets.

Skal man lytte på sjefsøkonomene er det ikke mye som skal til for at markedet får seg en knekk. Et interessant fenomen er uansett at vi oftest overvurderer betydningen av hendelser i aksjemarkedet som føles veldig dramatisk der og da. Aksjemarkedets utvikling (se figur) viser at tiden leger alle sår, og at langsiktighet er god medisin mot kortvarige sjokk.

Spar som proffene i oljefondet (og innskuddspensjonsleverandørene)

Både Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) og innskuddspensjonsleverandørene styrer sine investeringer basert på noen få enkle prinsipper. Alle kan følge disse prinsippene, og med det oppnå at sparingen står seg bedre både i opp- og nedgangstider:

Oljefondet har evighetsperspektiv i investeringene. Andelen aksjer er i planen satt til 62,5 prosent. Rentepapirer står for den resterende delen. Samtidig har Finansdepartementet bestemt at aksjeandelen skal økes til 70 prosent. Opptrappingen skal innføres gradvis.

Fondet kan investere i unotert eiendom, innenfor en ramme på 7 prosent av investeringene i fondet.

Under følger oljefondets «spareråd»:

  1. Lag en plan og hold deg til den

Velg en fordeling mellom aksjer og renter (innskudd) som du holder deg til. De fleste innskuddspensjonskundene har en fordeling på 50% aksjer og 50% renter som utgangspunkt. Sparingen tilpasses alderen din, slik at risikoen avtar jo eldre du blir. Dette skjer ved at andelen aksjefond reduseres, og andelen rentefond økes. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder. For sparing i tillegg til pensjonssparing via arbeidsgiver, er det en god ide å følge samme plan. Siden de fleste ikke har evighetsperspektiv: Trapp ned risikoen og ta pengene ut gradvis.

  1. Invester når det har falt – selg når det har steget

En viktig del av planen til oljefondet er rebalansering. Det innebærer at man unngår å handle når det føles trygt og selge når man er engstelig. Rebalansering tvinger deg til å selge aksjer som er høyt priset og kjøpe de som relativt sett er billigere. Tenk deg at din sparing er fordelt med 50% aksjer og 50% renter. Etter et aksjefall, vil andelen aksjer falle under 50%, fordi aksjene da vil være mindre verdt. Rebalansering innebærer at du i en slik situasjon kjøper aksjer, for å bringe andelen aksjer tilbake til 50% (kjøpe billig). Det motsatte er når børsen har steget kraftig. Da vil aksjedelen av sparingene din utgjøre mer enn 50%. Dermed må du selger aksjer for å bringe aksjeandelen tilbake til 50% (selge dyrt).

Har du innskuddspensjon nyter du allerede godt av rebalansering, siden dette er standard hos pensjonsleverandørene. Det samme gjelder for de som velger sparing i kombinasjonsfond (kombinasjon av aksjefond og rentefond).

  1. Spar jevnt – til faste tidspunkter (spareavtale)

Inntektene fra oljevirksomheten investeres fortløpende etter den oppsatte planen til oljefondet. Ved å kjøpe andeler på samme dato hver eneste måned, oppnår du over tid en god og stabil avkastning på pengene dine. Du går verken inn på topp eller bunn med alle pengene dine. Ved kursfall fra én måned til den neste, får du i praksis kjøpt flere andeler for det samme månedlige sparebeløpet enn du ellers ville gjort. Det nyter du godt av når børsene igjen stiger. Med andre slipper du å tenke på å «time» markedet Akkurat slik gjør oljefondet det også.  Altså handler det ikke om timing, men om time – altså hvor lenge du er investert. Sparing er langdistanse – du blir sakte rikere.

  1. Ikke legg alle eggene i en kurv – og velg spareløsninger med fornuftige kostnader

Oljefondet er investert i om lag 9000 selskaper verden over. Den største investeringen er i Apple Inc., og utgjør en verdi på vel NOK 59 milliarder (pr. 30 september 2017). For å oppnå noe av samme effekt som oljefondet er det smart å spare i flere fond (både aksjer og renter). Husk at kostnadene ved å investere spiser av din avkastning – velg derfor aksje- og rentefond med konkurransedyktige priser fra leverandører du stoler på.

Oppsummert:

Det er faktisk ikke spesielt vanskelig: Start sparingen tidlig, og spar jevnt og trutt, både i gode og dårlige tider. Husk å spre risikoen. En god plan og rebalansering er nøkkelpunkter. Det krever litt arbeid for å komme i gang med en god plan, men det vil garantert være verdt det. Og så kan du sove godt om natten både i opp- og nedgangstider.

Oljefondets har hatt en årlig avkastning på 6 prosent fra etableringen i 1998 og frem til utgangen av tredje kvartal 2017, målt i fondets valuta. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst (inflasjon) var avkastningen 4,1%.

 

Husk å få med deg høstens store sparenyheter med skattefordeler:

Les mer og opprett Aksjesparekonto her

Les mer og start pensjonssparing i ny IPS her

Sjekk hva du får i pensjon når du blir 67 år her

Har du spørsmål om sparing – ring oss i SpareBank 1 Nord-Norge på 915 02244

 

Ronni Møller Pettersen

7. november 2017

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.