Kjøpers boligmarked i 2018?

Ønsker du deg ny bolig, kan det bli mange gode kjøpsmuligheter i nær fremtid.

Flere indikatorer tyder på at vi er inne i en periode der boligkjøperen sitter med gode kort på hånden. Særskilt har antall usolgte boliger steget siste år og «liggetiden» er økende i de nordnorske byene.

Tilbud og etterspørsel innen økonomifaget beskriver relasjonene mellom potensielle selgere og kjøpere av et økonomisk gode i et marked med fullkommen konkurranse. I figuren under viser vi sterkt forenklet hvordan denne teorien kan utarte seg i dagens boligmarked.

Psykologi og prising

At psykologien i markedet spiller inn kan, som figuren viser, eksemplifiseres gjennom følgende to utsagn:

«Boligprisene er på vei oppover. Hvis jeg ikke kjøper nå, vil jeg ikke ha råd til å kjøpe senere, eller gå glipp av den forventede oppgangen» – I dette scenariet drives normalt boligprisene oppover.

«Boligprisene er fallende og det råder usikkerhet i markedet. Jeg avventer å handle bolig til prisene har falt ytterligere» – I dette scenariet faller normalt boligprisene.

Tid for pruting

Når tilbudet er stort og kjøperne færre og mer påholdne oppstår det en gyllen mulighet for å prute på prisen – både på nye og brukte boliger. Det er kjøpers marked.

Nye boliger: Utad holdes prisene på nye leiligheter oppe, mens det finnes støtte i både teori og praksis for at også utbyggerne etter hvert vil strekke seg langt for å få solgt sine nye leiligheter (kilde: Finn.no, Tromsø og Bodø).

Brukte boliger: Man ser flere eksempler på at selger presenterer boligen med «ny pris» og på den måten tilpasser seg markedets betalingsvilje. Her kan det normalt være enda mer å hente for kjøper (kilde: Finn.no, Tromsø og Bodø)

Ovennevnte borger i sum for at det kan være gode kjøpsmuligheter i boligmarkedet i tiden som kommer.

Kjøpe og selge i samme marked

Å selge først er mindre finansielt risikabelt enn å kjøpe først – fordi man da eier ingen boliger i en periode i stedet for to. Siden de fleste sparer i bolig kan «selge først-strategien» ha en nedside, da egenkapitalen kan svekkes ved prisfall. Dette kan vanskeliggjøre finansiering av ny bolig fordi det stilles strenge krav til egenkapitalkrav.

Skal du selge eksisterende bolig og synes det er vanskelig å vite hva markedsprisen er, kan du helt uforpliktende bestille en verdivurdering fra EiendomsMegler 1 Nord-Norge. Da får du eksperthjelp fra en lokal megler og en god indikasjon på hva markedsprisen er på din bolig. EiendomsMegler 1 Nord-Norge er markedsledende i Nord-Norge og har lokalkontorer en rekke steder i landsdelen.

Bestill verdivurdering her

Ha finansieringen klar

Muligheten for å gjøre en god bolighandel styrkes normalt dersom man har finansieringen på plass. Skal du kjøpe bolig er det derfor lurt å skaffe deg finansieringsbevis. Finansieringsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan låne. Beviset er gratis og gjelder i 3 måneder. Da vet du hvor langt du kan strekke deg i forhandlingen, og du slipper å ta forbehold om finansiering av boligen.

Søk finansieringsbevis her. Du får svar på minuttet hvor mye du kan låne.

God boligjakt!

Kontaktperson

Ronni Møller Pettersen
konserndirektør salg og kunderelasjoner, SpareBank 1 Nord-Norge