Skattegrep du kan gjøre før nyttår

Tradisjonen tro er det muligheter for å gjøre skattegrep før vi går inn i 2018

Arveavgiften er borte – spar formuesskatt ved å gi forskudd på arv

Fra og med 1.januar 2014 ble arveavgiften fjernet. Planlegger du å gi barna forskudd på arv, kan det på grunn av formuesskatten være gunstig å gjøre det nå i desember i stedet for i januar. Siden formuen fastsettes ved nyttår vil du spare formuesskatt ved å gi forskudd på arv nå i desember. Dette gjelder for personer som har formue som overstiger fribeløp på 1.480.000 kroner (skatteklasse 1 og 2). Gir du bort 1 million sparer du 0,85% som utgjør 8.500 kroner.

Selge aksjer eller aksjefond

Skatten på utbytte og gevinster ble i 2016 økt ved å innføre en faktor for å øke skatten. I 2017 er denne faktoren på 1,24. Som en følge av at skatt på alminnelig inntekt går ned til 23 prosent, økes denne faktoren til 1,33 i 2018. Dette medfører at den effektive skattesatsen på denne typen inntekter øker fra 29,76% til 30,59% (noe lavere satser for Nord-Troms og Finnmark) . Dersom du har aksjer eller aksjefond med gevinst du vurderer å selge vil det derfor være gunstig å selge disse før nyttår. Har du aksjer med urealisert tap er situasjonen omvendt, som innebærer at du får høyere fradrag enn for 2017. Det vil derfor normalt lønne seg å selge aksjer med tap over nyttår. Har du flyttet fondene inn på en aksjesparekonto kan du ta ut det opprinnelige sparebeløpet skattefritt.

Pensjonssparing privat

Den nye IPS ordningen er fra og med 2017 kraftig forbedret. Du kan spare inntil 40.000 kroner pr år, noe som vil redusere skatten med 9.600 kroner for skatteåret 2017. Innestående beløp er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen. IPS er et pensjonsspareprodukt og midlene er derfor bundet frem til du er 62 år. Uttak skattlegges som alminnelig inntekt. Dersom du vil benytte ordningen for inntektsåret 2017 må du opprette en IPS avtale innen nyttår. Frist i SpareBank 1 Nord-Norge er 29.12.2017 kl. 12.00.

Les mer om IPS her

Aksjesparekonto – utvidelse av overgangsregelen

Fra 1. september ble det mulig å investere i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond på en aksjesparekonto, ofte omtalt som en fritaksmetode for småsparere. En overgangsregel gjør det mulig å overføre aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond man i dag eier privat til en aksjesparekonto uten realisasjonsbeskatning. Denne overgangsregelen gjaldt i utgangspunktet ut 2017, men er nå vedtatt å gjelde ut 2018.

Les mer om Aksjesparekonto her

Spare til bolig

Boligsparing for ungdom (BSU) er den desidert beste spareformen for personer under 34 år som sparer til bolig. Til og med inntektsåret du fyller 33 år kan du spare inntil 25.000 kroner og få skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet. I tillegg tilkommer svært gunstig rente. Sparer du maksimalbeløpet, gir det deg 5.000 kroner i spart skatt – statsgarantert. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 300.000 kroner. BSU er også en fin foreldregave spesielt med tanke på at arveavgiften er borte (se punkt 1).

Les mer om BSU her

Kontaktperson

Ronni Møller Pettersen
konserndirektør salg og kunderelasjoner, SpareBank 1 Nord-Norge