Økonomiåret 2017 på 1-2-3

2017 – Året der mange piler har pekt i riktig retning

1. Svært positivt aksjemarked

Hovedindeksen på Oslo Børs var på knappe 700 ved årets inngang. Fra sommeren har det gått mer eller mindre rett oppover, og det ser ut som vi ender på rundt 800 ved årets slutt. En oppgang på pene 15%. Tilsvarende tall for USA indeksen Dow Jones, er utrolige 25%.

2. God økonomisk vekst

Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere har tatt seg opp de siste årene og arbeidsledigheten har falt. I flere av landene er ledigheten nå lavere enn den var før finanskrisen. Også i norsk økonomi har veksten tatt seg opp og kapasitetsutnyttelsen har økt. Vedvarende lave renter, bedret konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk har bidratt til oppgangen. Sysselsettingen har økt og arbeidsledigheten falt. For Nord-Norge er utviklingen enda bedre enn for Norge for øvrig.

3. Styrket oljepris

Oljeprisen har gjennom 2017 sett under ett hatt en pen utvikling. I disse dager prises oljen til 65 dollar fatet, en økning på knappe 20% siden årets start. For Nord-Norge betyr dette at det vil være god økonomi i å starte produksjon også i Barentshavet – basert på dagens oljepris.

4. Svakere kronekurs

Kronekursen har svekket seg betydelig i gjennom året. Nå rett før julen 2017 må man ut med nesten 10 kroner for en Euro. For Nord-Norge har svekkelsen stort gitt positive utslag; vi har hatt vekst i eksportnæringen, og det har gjort oss til et interessant og samtidig rimelig reisemål. Men ferieturene til utlandet er blitt dyrere.

5. Moderat fall i boligprisene

Etter flere år med høy boligprisvekst har vi siden i vår opplevd et fall i boligprisene. Dette kom blant annet som en konsekvens av innskjerpinger gjennom boliglånsforskriften som gjorde det vanskeligere å få lån til boligformål. Oppgangen i norsk økonomi tilsier at et eventuelt videre fall i boligprisene blir begrenset. Norges Bank venter en moderat korreksjon i boligmarkedet, en utvikling som reduserer risikoen for en brå og mer markert nedgang lenger frem i tid. I Nord-Norge har man sett moderate fall i boligprisene i enkelte områder, mens mange områder har hatt en oppgang – 2017 sett under ett.

6. Lave boliglånsrenter

Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 0,5 gjennom hele 2017. Den lave og stabile renten har kommet folk til gode gjennom svært lave boliglånsrenter gjennom hele 2017. Bedringene i internasjonal og norsk økonomi har medført at Norges Bank nå har varslet en noe tidligere renteøkning enn tidligere anslått.

7. Regjeringen har stimulert til økt sparing

Gjennom innføring av de skattemotiverte spareordningene aksjesparekonto og ny IPS (Individuell pensjonssparing), ønsker regjeringen å stimulere til økt sparing blant det norske folk.

8. Bitcoin-kursen gjennom taket

Oppmerksomheten rundt den digitale valutaen Bitcoin har økt kraftig gjennom året. Kursen ved inngangen av året var på knappe tusen dollar, mens den de siste dagene har nærmet seg 20.000 dollar.

Takk til våre lesere

Det er veldig hyggelig å kunne rapportere at 202.000 unike personer har lest økonomi og samfunnsstoff på SpareBank 1 Nord-Norge sin nyopprettede nyhetstjeneste SNN Nyhetssenter gjennom 2017. Vi velger å tolke responsen fra dere lesere som at innholdet vi lager er relevant og nyttig.

Vi ser frem til et spennende 2018.