Aksjesparekonto passer for alle som sparer i aksjer og aksjefond

Slik blir du med formuesskatt påvirket av nye skatteregler i 2018

Rabatten for deg med aksjer eller aksjefond i formuesposisjon øker, og politikerne gjør utleiebolig mindre attraktivt.

Nytt år, nye skatteregler. Har du aksjer eller aksjefond, er du blant vinnerne. Da får du nemlig lavere formuesskatt. Formuesskatten reduseres ved at verdsettelsen på aksjer og aksjefond kuttes fra 90 prosent til 80 prosent fra og med 2018. Sammen med ordningen for individuell pensjonssparing (IPS), gir det mulighet for å slanke skatten neste år. Samtidig øker skatten på utbytte og aksjegevinster.

Større aksjerabatt for deg med formuesskatt i 2018

Bare 80 prosent av aksjeformuen vil inngå i beregningen av formuesskatt neste år.

Dette er en dobling av formues rabatten på aksjer fra i fjor. Tanken er at det skal dempe noen av de uheldige virkningene av denne skatten. Hvis du er i formuesposisjon og har en 1 million kroner i aksjefond, så vil kun 800 000 av disse pengene gå inn i beregningen av formuesskatten for 2018.

Bunnfradraget på kr 1,48 millioner står uendret.

Du kommer bedre ut med aksjesparekonto enn fondskonto

Du får ikke rabatt på verdsettelsen av aksjer eller aksjefond eid gjennom fondskonto, eller såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg.

Med en aksjesparekonto, vil du derimot dra nytte av denne formues rabatten. Det samme gjelder for aksjer og aksjefond som du har på vanlig verdipapirkonto. Husk også at fristen for overgangsregelen for flytting til aksjesparekonto ble forlenget ut 2018. Det betyr at du i hele år kan overføre dine aksjer og aksjefond uten skattemessig realisasjon.

Her kan du lese mer om aksjesparekonto

Formuesskatt for deg med aksjefond i investeringsselskap

Et investeringsselskap er et aksjeselskap, som eier aksjer i andre selskaper, aksjefond eller andre verdipapirer, og er fritatt for formuesskatt. Det er dermed ingen rabatt å hente på verdsettelsen av aksjer og aksjefond her direkte. Indirekte derimot, får du rabatten på aksjene, eller eiendelene, du som aksjonær har i eget investeringsselskap.

Verdsettelse av utleiebolig beholdes på 90 prosent

Utleiebolig ble fra og med 2017 mindre attraktivt, da verdsettelsen inn i beregningen av formuesskatten ble satt til 90 prosent av reell verdi.

Til sammenligning var den i 2013 satt til 50 prosent av estimert salgsverdi. Samtidig får du fortsatt kun fradrag for 90 prosent av gjeldsrentene tilknyttet en sekundærbolig. Tanken er at en investering i utleie- og fritidsbolig i større grad skal likestilles med andre investeringer.

Det blir altså ingen forskjell for deg med formuesskatt her, men politikerne ønsker å gjøre utleiebolig mindre lønnsomt for investorer.

Skattesatsen reduseres fra 24 prosent til 23 prosent i 2018 (satsen i Nord-Troms og Finnmark er 19,5 %). Dermed blir rentefradraget for gjeld, som boliglån, tilsvarende mindre.

Spar formuesskatt med individuell pensjonssparing (IPS)

Nye individuell pensjonssparing (IPS) ble lansert i november 2017. Med den nye ordningen kan du spare inntil 40 000 kroner i året med rett til fradrag. Satsen for fradrag er den samme som for alminnelig inntekt. Du får altså 23 prosent tilbake på skatten av det du sparer – altså inntil 9 200 kroner (lavere sats i Nord-Troms og Finnmark).

Selv om det er snakk om skatteutsettelse, vil det krympe skatteregningen din for hvert år du sparer fremover. I tillegg er pengene du setter inn på IPS-konto unntatt formuesskatt. Det gir stor effekt på avkastningen dersom man er i formuesposisjon.

Her kan du lese mer om IPS

Økt skatt på utbytte og aksjegevinster

I 2018 vil effektiv skatt på gevinster på aksjer og andeler i aksjefond samt utbytte på personlig aksjonær bli 30,59 prosent, opp fra 29,76 prosent i 2017.

Utbytter og gevinster på aksjer og andeler i aksjefond som overstiger det såkalte skjermingsfradraget vil nemlig multipliseres med en faktor på 1,33 før beskatning med 23 prosent. Det samme gjelder ved tap.

Skattemessig gunstig å arve

Flere så nok for seg at arveskatten skulle komme tilbake før stortingsvalget. Det skjedde ikke. Samtidig vet du aldri hva fremtiden kan by på. Det kan derfor være greit å planlegge overføringen til neste generasjon allerede nå.

Et tips, dersom du sitter på en del penger, er å flytte over noe til de som etterhvert skal arve, slik at de kan utnytte fribeløpet for formueskatten, som er inntil 1,48 millioner. Pengene kan settes i fond for eller inngå som egenkapital ved kjøp av bolig.

 

Kilde: Stian Strand, ODIN-blogg, desember 2017