Daglig leder Espen Bertelsen i Boreal Yachting og båtmannskap Ylva Karlsson skal snart ut på fjorden med spente turister som skal dykke etter hval. Foto: Mali A. Arnstad

Bør bedrifter eie eller leie – hva lønner seg?

Boreal Yachting leier ut seilbåter i spennende og kresent utenlandsk marked, og reiser ofte ut med turister som skal dykke med hvalene. Selskapet er i vekst og foretrekker leasing som finansieringsform.

Fra et kontorlokale i Eidskjosen Industripark styrer daglig leder og medeier Espen Bertelsen en liten, men voksende gullgruve. Boreal Yachting startet i 2003 med én båt, og har i dag rundt fjorten små og store båter i drift. Forretningsideen var da som i dag utleie av seilbåter til chartervirksomhet i et utenlandsk marked.

– Vi pleier å si at vi driver flytende hotell fra Helgeland i sør til russergrensa i øst, samt opp til Svalbard, sier Bertelsen. Når året er omme kan selskapet notere vel 10 000 gjestedøgn i boka.

Voksende marked

Båtparken består blant annet av seilbåter fra 33-50 fot. På vinteren leies de ut til skiturister som skal til Lyngen og Lofoten, til vandreturister på høsten eller par som vil være skippere på egen båt om sommeren. Øyenstenen er den store seilkatamaranen med ti sengeplasser. Snart skal den ut i de nordnorske fjordene med utenlandske fridykkere som vil svømme med hvaler.

– 98 prosent av kundene våre er fra utlandet, og vi merker godt den økende etterspørselen etter nordlysturer og hvalsafarier. Det er et voksende marked, og vi prøver å henge på, sier Bertelsen. Selv omtaler han seg og sine medansatte som «kokekyndige maskinister godt kjent på kysten.»

– I denne bransjen må du kunne alt: seile, reparere og kokkelere, ler han.

Daglig leder Espen Bertelsen tar snart roret på seilkatamaranen sin og forlater Eidskjosen Industripark til fordel for hvalsafari på fjorden. Foto. Mali A. Arnstad

Leasing gir trygghet

For et selskap i vekst kan leasing være en gunstig finansieringsform. Boreal Yachting leaser store deler av båtparken av SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS, blant annet to mindre ribbåter som støtte og sikkerhetsbåter til hvalsafariturer, samt til ulike serviceoppdrag. Eier Espen Bertelsen setter stor pris på tryggheten leasing gir.

– Det er forutsigbart og gir oss råd til å lønne de ansatte. Vi er ennå et lite selskap, så vi kan ikke gjøre de store krumspringene, sier Bertelsen, som også er fornøyd med at leasing gir dem en enkel regnskapsføring. Og inntekter som går rett til selskapet.

– Nå går pengene fra utleien rett til oss i stedet for til en privatperson som eier en båt vi leier, sier han.

Nye lettbåter

Da selskapet så seg om etter nye lettbåter, var valget enkelt. Det ble leasing.

– Vi hadde et lite underskudd i fjor, og opplever at det er mye tryggere å lease disse båtene. Det er også en fordel med lav forskuddsleie og at finansieringsselskapet ikke krever annen pant enn i båtene, sier Bertelsen.

Bedre å leie

Mange små og mellomstore bedrifter er ikke klar over fordelene leasing kan ha for bunnlinja.

– Dersom det er viktigere for deg å disponere enn å eie, så er det smartere å leie, sier Maylen Dreyer, markedssjef Bedriftsmarked i SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS.

Leien faktureres forskuddsvis én gang i måneden, kvartalet, halvåret eller én gang i året. Dette velger du selv.

– Du eier altså ikke bilen, heisekranen, scooteren eller kopimaskinen selv, men du får bruke den så lenge som vi har avtalt, forklarer Dreyer.

Leasing har noen regnskapsmessige fordeler for en bedrift:

  • Ingen forskuttering av moms
  • I hovedsak enkel balanseføring
  • Positiv skattemessig effekt

Betaler ikke moms

Når du slipper balanseføring vil det si at du på linje med strøm og forsikring kun betaler en faktura. Du utgiftsfører den i regnskapet ditt, og slipper å tenke mer på det. Dersom du i stedet for å leie kjøper noe til en million, må du betale moms på 250 000 kroner.

– Når du leaser betaler vi som er finansieringsselskapet regningen, og du trenger ikke forskuttere for momsen, sier Dreyer.

Leasing har også en skattemessig fordel, fordi løpetiden som oftest er kortere enn avskrivingstiden om man velger å eie.

– For bedrifter som tenker på skatteeffekt og raskere skattemessig utgiftsføring, er leasing å anbefale, sier hun.

Lokal tilstedeværelse

SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS er landsdelens eneste finansieringsselskap, og har kontorer i Tromsø, Bodø og Mo i Rana. Men det sitter bedriftsrådgivere på alle de 16 finanssentrene i konsernet, og den tilstedeværelsen setter kundene stor pris på.

– Alle som ringer inn får hjelp, vi er tilstede og veldig fleksibel. Når en bedrift i Tana trenger en hjullaster, vet rådgiveren hva som rører deg der, sier markedssjefen.

– Passer leasing for alle bedrifter?

– Ja, for de fleste gjør det det, for du kan leie det aller meste. Alt fra steinknuseanlegg til printere, men kravet er at det er en selvstendig enhet, sier Dreyer og utdyper:

– Det kan for eksempel ikke være et airconditionanlegg, for det er en del av et system. Men ting du kan ta med deg og som har et serienummer eller et registreringsnummer, det kan du lease. Også mærer til oppdrettsanlegg og fiskebåter, sier Dreyer.

Det du har lyst til å lease kan imidlertid ikke endre form eller fasong i løpet av leietiden, selv om det er en selvstendig enhet.

– Vi skulle gjerne leaset bort en flokk med kyllinger til en gårdbruker, men vi vet jo ikke hvordan det ender, ler Maylen Dreyer.