Mine tre beste økonomiske råd for 2018

Noen uker inne i 2018 er det trolig mange som fortsatt klarer å holde fast ved nyttårsforsettene sine, og ikke bare fortsetter i samme gamle tralt som året før.

Et nokså vanlig nyttårsforsett er å skaffe seg økonomisk kontroll. Men skal du skape varig endring er forberedelser nødvendig. Nøkkelord er: Mål, plan og viljestyrke.

Forberedelser: mål og plan

Et mål er et uttrykk for hvor du skal. Det bør være konkret, målbart og helst noe å strekke seg etter. På jobben er målene ofte både tydelige og lett målbare. Men hvor god er du til å sette mål på privaten?

Målet:

 • Må oppleves som viktig og noe å strekke seg etter
 • Må være målbart og realistisk
 • Bør kunne deles i langsiktige og kortsikte delmål
 • Må være forpliktende

Planlegging er halve jobben. Kunsten å planlegge er å forutse så mye som mulig av løpet fra der du er i dag til dit du vil. Planen og tiltakene må derfor stå i stil med målet. Dessuten kan det være nødvendig med god forankring innad i familien. Under følger mine 3 tre beste økonomiske råd for 2018.

Økonomisk råd 1: Skaff deg full oversikt

Skaff full oversikt over din families økonomi. Skal du ha mulighet til å nå et helt konkret mål er det en forutsetning å vite hva status er.

 • Hva er inntektene?
 • Hva er de faste kostnadene?
 • Hva er de variable kostnadene?
 • Hva er den totale gjelden?
 • Hvordan disponerer du normalt månedlig overskudd?
 • Hvor mye sparepenger har du?
 • Hvor mye kan du forvente å få i pensjon?
 • Hvordan er du forsikret?
 • Har du riktig skatteprosent?

Mange familier håndterer sin privatøkonomi på samme måte som seriøse bedrifter, med både regnskap og balanse. Og det er enklere enn du tror.

Dersom du trenger en budsjettmal kan følgende være til god hjelp:

https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/nord-norge/Dokumenter/budsjett.xlsx

Økonomisk råd 2: Ta grep – kutt kostnader og vær forberedt på renteøkning

Skal du forbedre økonomien kan det generelt gjøres på to måter:

 • Redusere kostnadene
 • Øke inntektene

Av disse to er det for de fleste enklere å kutte kostnader enn å øke inntektene. Har du en privatøkonomi der kostnadene og inntektene balanserer rundt null – er det smart å planlegge for den første rentehevingen, som fra Norges Bank sin side er bebudet allerede i desember 2018. Husk at renten i dag er historisk lav, og selv små økninger kan gi store utslag, dersom du har et stort lån. For eksempel vil en økning i boligrenten på 1 prosent bety 3.000 kroner ekstra per måned (før skattefradrag) dersom en har et lån på 3 millioner kroner.

Start med å gjennomgå kostnadsoversikten fra punkt 1, og se hvor mye det er mulig å kutte per måned.

Økonomisk råd 3: Spar pengene smart og planmessig

Det du sparer på å kutte kostnader kan du investere smart og enkelt i aksjefond og spareavtale på sparekonto, med fast månedlig trekk fra lønnskonto.

Ved å kjøpe aksjeandeler på samme dato hver eneste måned oppnår du over tid en god og stabil avkastning på pengene dine. Du går verken inn på topp eller bunn med alle pengene dine. Ved kursfall fra én måned til den neste, får du i praksis kjøpt flere andeler for det samme månedlige sparebeløpet enn du ellers ville gjort. Det nyter du godt av når børsene igjen stiger.

Men aksjemarkedet har steget enormt etter finanskrisen i 2009. Mange forventer derfor at en korreksjon kan komme. Da kan det være smart å ha sparekontopenger som kan investeres i aksjer etter et eventuelt fall. Da får du flere aksjer for pengene.

Vil du krydre den faste sparingen kan det for spesielt interesserte med risikovilje og –evne, være både lærerikt og spennende å investere i en av teknogigantene Facebook, Apple, Amazon, eller Alphabet’s Google og «låse aksjen(e) inn i skuffen». Da blir du medeier i et av verdens største og mest spennende selskap. De nevnte aksjene har steget kraftig de siste 5 årene, men selv om selskapene er kjente og populære er det ingen garanti for at de ikke kan falle i verdi eller til og med gå konkurs. Invester derfor aldri mer enn du strengt tatt kan tåle å tape.

Ønsker du å få råd og hjelp til å sette opp din egen skreddersydde spareplan er det bare å ta kontakt med oss i SpareBank1 Nord-Norge. Hjelpen er nær – ring 915 02244.

Les mer om sparing i SpareBank1 Nord-Norge her

Les mer om hvordan du kan spare som proffene her «All time high nesten hver dag» (tidligere publisert)

 

Godt nytt år og lykke til

Ronni Møller Pettersen

 

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.