Flere ideer fra tegnebordet til virkelighet

SpareBank 1 Nord-Norge bevilger 3 millioner kroner over tre år til MABIT. Nå blir det forretning av enda flere gode ideer innenfor blå bioteknologi i nord. 

Bidraget fra SpareBank 1 Nord-Norge har bidratt til å utløse midler også fra fylkeskommunene i Finnmark og Nordland, som sammen med Troms fylkeskommune bidrar med til sammen 3,45 millioner kroner. Det felles løftet betyr at fødselshjelperne i MABIT nå får et enda større register å spille på.

– Midlene har stor betydning for oss og for prosjektene og næringsutvikling i nord. Nå kan enda flere av de gode ideene på tegnebordet bli til virkelighet, sier daglig leder Victoria Schjønning Paulsen i MABIT.

Støtter innovasjon

MABIT bidrar til innovasjon og verdiskapning innen blå bioteknologi. Programmet gir starthjelp til de gode ideene fra Nord-Norge, og fokuserer på at arbeidsplassene og verdiskapningen skapes og forblir i nord. Det stemmer godt med SpareBank 1 Nord-Norges visjon om å ha fokus på hele landsdelen.

– Vi bidrar med midler fra samfunnsutbyttet fordi det er viktig for Nord-Norge å få opp innovasjonstakten. Det er blant annet ressursene i havet og blå bioteknologi vi skal leve av i framtiden, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank1 Nord-Norge.

Får fart på utviklingen

MABIT støtter næringsrettet forskning og er utslagsgivende for at de gode kommersielle ideene kan få en god start. og få tilgang på kapital og spisskompetanse som ellers ikke ville vært tilgjengelig. Gjennom midlene får forskere og industri testet «hårete» ideer i mindre skala uten å måtte sette i gang store prosjekter med høy risiko.

– Vi trenger støtte til prosjekter i nord og innen marin bioteknologi, siden vi ikke har et stort og robust næringsliv å lene oss på. Når SpareBank 1 Nord-Norge bidrar med midler går utviklingen fortere, sier daglig leder av MABIT, Victoria Schjønning Paulsen

Prosjektene som får starthjelp fra MABIT er små, men rekken av selskaper som har kommet seg fram gjennom prosjektet begynner å bli lang. Calanus AS, Marealis AS og Kvalvik Bait fikk i helt tidlig fase hjelp fra MABIT til å utvikle produktene sine.

– Næringsutvikling er avgjørende for et bærekraftig Nord-Norge. Prosjektene etterspør risikoavlastende kapital som lar dem få teste ut innovative ideer, og som kvalifiserer prosjektene til større nasjonale og internasjonale midler, sier Paulsen.

Fakta om MABIT

  • Uavhengig program som finansierer industrirettet framragende forskning i Nord-Norge
  • Fokusområdet er utnyttelse av marint restråstoff, bioteknologi innen akvakultur og fiskehelse og marin bioprospektering.
  • Styre fra industri og akademia