Kvinner er flinkest å spare til pensjon i Nord-Norge!

Flere enn 4 av 10 av den norske befolkningen aksepterer ikke å sitte igjen med mindre enn 70 prosent av lønn i pensjon. Det viser en undersøkelse gjort av Respons Analyse, februar 2017. I dag ligger de beste pensjonsavtalene på opptil 66 prosent av lønn. Mange har med andre ord urealistiske forventninger til pensjonen sin. Da er det gledelig at folk i Nord-Norge har startet over 7500 spareavtaler i pensjonskonto og i IPS, bare hos SpareBank 1 Nord-Norge, og at 53 prosent av disse er kvinner!

– Det er litt flere kvinner enn menn som sparer, og det er veldig bra! Kvinner fremstilles ofte som lite opptatt av egen økonomi, men vi ser av våre tall at det ikke gjelder unge voksne kvinner, sier Ole Jørgen Ørjavik, pensjonsekspert i SpareBank 1 Nord-Norge.

Smarte damer fikser pensjonen sin selv!

De unge har tatt pensjonsbudskapet

Statistikken etter ett år viser at det er flest unge som oppretter spareavtaler til pensjon. Det er like mange unge under 30 år som har opprettet avtaler som det er hos alle mellom 31 og 66 år. 40 prosent starter sparingen rett fra mobilen og denne trenden er økende.

– Jeg tror årsaken til at pensjonskonto har slått an hos unge voksne er at de har fått med seg hvor viktig det er å spare til pensjon og at de har kunnet fikse dette enkelt og kjapt på mobilen. Altså en kombinasjon av kunnskap og tilgjengelighet, sier Ørjavik.

Siden levealderen har økt dramatisk for de yngre årskullene i Norge de siste 20 årene, er det flott at nord-norsk ungdom har skjønt at de må starte å spare til pensjon, alternativet er å jobbe til man er langt over 70 år.

Må spare

– Mange tror de er garantert 60-70 prosent av lønnen i pensjon, men staten er ikke noen garantist for at folk flest kan leve det livet de ønsker som pensjonist. Derfor bør mange spare til pensjon eller jobbe lenger om ikke inntekten skal nær halveres som pensjonist, påpeker Ørjavik.

Kvinner har ekstra grunn til ha fokus på pensjonssparing pga historisk lavere opptjening i Folketrygden og i tjenestepensjonen pga mere deltidsarbeid, permisjoner (barn og omsorg for eldre) og noe lavere lønn. Kvinner lever nesten 4 år lengre enn mannen, og trenger derfor også en større pensjonsbeholdning.

Se hvor mye du kan forvente å få i pensjon

Her er sparetallene

SpareBank 1 Nord-Norge har tilbudt enkel sparing i pensjonskonto i ett år og det er ungdommen som oppretter helt klart flest spareavtaler.  Hittil i 2018 er det flest kvinner som har startet sparing,

  • Folk i Nord-Norge har per 1.mars passert 7500 spareavtaler i pensjonskonto og IPS gjennom SpareBank 1 Nord-Norge
  • Folk i Troms topper sparing i pensjonskonto, mens det er Nordland som har flest spareavtaler gjennom IPS
  • I snitt sparer nordlendinger 760 kroner i måneden på pensjonskonto.
  • Av de som har opprettet avtale i SpareBank 1 Nord-Norge er 53 prosent kvinner og 47 prosent menn.
  • De som oppretter flest avtaler er de under 30 år, og her er kjønnsfordelingen balansert.