Aksjer å satse på i 2018

Peter Hermanrud, sjefstrateg i SpareBank 1 Markets, har plukket ut fire aksjer som han mener man skal satse på i 2018.

Les om hans utvalgte aksjer her.

 

  • Golden Ocean (GOGL) – KJØP: Kursmål NOK 97 

Inntjeningen til skipene til Golden Ocean svinger i takt med ratene for frakt av jernmalm, kull og korn, som igjen svinger i takt med tilbud og etterspørsel. Etter to år med lav flåtevekst og god global økonomi, har ratene tredoblet seg, fra katastrofenivå til rater som gir grei lønnsomhet. Aksjen har steget nesten like mye som ratene. I 2018-19 vil flåteveksten bli enda lavere samtidig som etterspørselen stiger videre i takt med en sterk verdensøkonomi. Da tror vi inntjeningen for Golden Ocean vil stige kraftig. Når inntjeningen setter fart, setter også skipsverdiene fart, og da følger aksjekursene etter.

  • Borr Drilling (BORR) – KJØP: Kursmål NOK 42,5

4 år etter oljekrisen tror vi boreaktiviteten vil tilta igjen:

  • Oljeselskapenes oljereserver faller, de trenger å finne mer olje
  • De har penger å investere: etter kraftige kostnadskutt og stigende oljepris har de et kontantoverskudd som er vesentlig bedre enn før oljeprisen falt – selv om oljeprisen på det tidspunktet var over 100 dollar
  • Der man hittil har prioritert skiferolje i USA, tror vi de lave kostnadene gjør at flere vil øke aktiviteten også mot dypvannsområdet

Markedsbalansen er i god bedring, og med økende aktivitet tror vi at kapasitetsutnyttelsen vil stige betraktelig. Historisk har det vært ellevill avkastning i riggaksjer når vi har kommet fra slike nivåer som gjør i dag. Vi vil samtidig understreke at risikoen innenfor riggsektoren er høy.

  • Subsea 7 (SUBC) – KJØP: Kursmål NOK 185

SUBC er et uvanlig veldrevet selskap og har klart å opprettholde en god inntjening til selv i dagens elendige offshoremarked. Vi tror nå at nedturen er over. Ordrereserven vi i første omgang ta seg opp, mens vi etter hvert også vil se økende inntjening i selskapet.

Våre beregninger viser at SUBC vil ha en netto kontantbeholding på 65 kroner i slutten av 2020. I tillegg venter vi en inntjening per aksje på 10.50 kroner i slutten av 2020, som med P/E 15 burde gi en verdig på 160 kroner. Da burde kursen være minst 225 kroner om små tre år. Har resten av markedet begynt å tro på dette innen slutten av 2018, vil aksjekursen stå i rundt 185 kroner mot en kurs på 120 i dag.

  • Yara – KJØP: Kursmål NOK 450

Som mange andre aksjer i sykliske industrier har Yara slitt med økende overskuddskapasitet i gjødselmarkedet. Dette har gitt fallende priser på gjødsel, og fallende inntjening for Yara. Også i dette markedet venter vi nå at kapasitetsveksten avtar kraftig, samtidig som etterspørselen stiger ufortrødent videre. Forbedringen vil være beskjeden i 2018, men kan bli betydelig i 2019.

Som SUBC er også Yara et veldrevent selskap med en solid balanse, slik at risikoen i aksjen er forholdsvis moderat.

 

Ønsker du å vite mer om aksjesparekonto? Trykk her