10 smarte tips til sjekk av skattemeldinga

4. april kom skattemeldinga. Ikke gå i fella og vær fornøyd med at du får penger tilbake. Jakt heller på flere fradrag i skattemeldinga. Kanskje du skal ha enda mer tilbake!

Også Skatteetaten oppfordrer deg til å sjekke de forhåndsutfylte opplysningene. Lar du være å sjekke, kan du bli ilagt straffeskatt dersom noe er feil. Siste frist for innlevering er mandag 30. april.

Endringer i skattemeldinga for 2018

Flere poster i skattemeldingen har i år blitt endret, foreldrefradraget er en av dem. Har du familie bør du sjekke opp post 3.2.10. Der er det nå mulig å oppgi fradrag for kjøring til og fra barnehage, dagmamma og/eller SFO.

Har du spart i IPS? Posten 3.3.5 skal være forhåndsutfylt med sum for hva du har betalt inn til «nye IPS», men det er viktig at du sjekker at alt er riktig. Det samme gjelder hvis du har opprettet aksjesparekonto. Du kan skattefritt overføre aksjer du eier privat til aksjesparekontoen innen utgangen av 2018.

Den viktigste nyheten for mange er imidlertid at det ikke vil være et eget merknadsfelt der du kan skrive inn fritekst. Har du behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre korrekt beløp i postene, må du nå lage et vedlegg og sende dette med skattemeldinga.

Se alle endringene på www.skatteetaten.no

10 smarte tips når du skal sjekke skattemeldinga

  1. Sjekk inntekta. Skattefrie frynsegoder og godtgjørelser kan være feilført som lønn.
  2. Før opp reisefradrag eller pendlerfradrag. Dette er IKKE forhåndsutfylt. Bruk gjerne skatteetatens kalkulatorer for å beregne fradragene.
  3. Sjekk at alle utgifter til pass av barn er med. Det kan ofte være mangler i oppgavene fra barnehage og SFO. Ikke glem utgifter til barnepass og kjøring til og fra barnehage.
  4. Få med fradrag for fagforeningskontingent og gaver til frivillige organisasjoner som er godkjent for skattefradrag.
  5. Samboer og felles lån? Husk fordeling av rentefradraget. Samboere må ha avtale om fordeling av renteutgiftene.
  6. Privat lån eller lån fra arbeidsgiver? Før opp rentene og få fradrag.
  7. Bruk fradragsveilederen på skatteetaten.no. Den hjelper deg å finne de vanligste fradragene du har krav på.
  8. Refinansiert? Du får fradrag også for utgifter til takst og andre omkostninger/gebyrer.
  9. Funnet feil eller gjort endringer? Du kan selv gjøre en ny skatteberegning på www.skatteetaten.no.
  10. Restskatt? Husk å betal skyldig skatt innen fristen, og du slipper renter på restskatten. Les om frister for betaling av restskatt på skatteetatens sider.

God oversikt

Selv om skattemeldinga er forhåndsutfylt, så er den ikke ferdig utfylt. Det betyr at opplysninger og fradrag som mangler, kan føre til lavere restskatt eller større tilbakebetaling av skatt.

I tillegg til at du kan spare penger, får du også god oversikt over økonomien sin ved å gå gjennom skattemeldinga.

Husk fristen

Fristen for å levere skattemeldingen er mandag 30. april for lønnsmottakere og pensjonister, og 31. mai for personlig næringsdrivende.